anothai Article


phrasal verb
Laughing TWO WORDS VERB   น่ารู้Laughing

keep an eye o­n = เฝ้าดูแล , จับสายตาไว้
keep back = ปิดบัง , เป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้า
keep cool = ใจเย็น , สงบอกสงบใจ
keep down = ควบคุม , อยู่ในอำนาจ
keep in mind = จำไว้ว่า , อย่าลืมว่า , จำใส่ใจ
keep in order = ควบคุมให้เป็นระเบียบ , จัดระเบียบ
keep off = ออกให้ห่าง , อย่าแตะต้อง , ห้ามเข้า
keep o­n = ดำเนินต่อไป , ทำต่อไป
keep track of = ตามเรื่อง , ติดตาม , ทำบัญชี , ลงบันทึก
keep up = ดำรงไว้ , ไม่หยุด , ดำเนินต่อไป , ไม่ล้าหลัง
kick off = เริ่มต้น 
kick out = ไล่ออก , ให้ออก , ปลดออก
knock off = พักหยุด , ทำให้เสร็จอย่างเร่งรีบ
knock - out = คว่ำ , น็อคเอาท์ , ต่อยจนสลบ , วางแผนอย่างเร่งรีย , ประหลาดใจอย่างมาก
knock up = ปลุก , เร่งรีบทำ

lay aside = ระงับ , หยุดชั่วคราว , ประหยัด , เก็บออม
lay off = ปลด , พักงาน , หยุดงาน , ไล่ออก
lay o­n = จัดเตรียม , ส่งเสบียง , ตระเตรียม , ติดตั้ง
lay out = วางแผน , ออกแบบ , จายเงิน , วาง
lay up = สาเหตุที่เจ็บป่วย , เก็บเอาไว้ให้เพียงพอ
learn by heart = ท่องจำ
leave off = หยุด , เลิก
leave out = ลืมนึก , ละไว้ , ตก , ข้ามไป , ขาดไป , ไม่ต้องทำ
let down = ทำให้ผิดหวัง , ทิ้ง , ทำให้เสียใจ
let off = ปล่อยเป็นอิสระ , ยกโทษให้ , ปล่อยไป
lie up = หลบซ่อนตัว , นอนผักผ่อน
little by little = ทีละน้อย ๆ , ค่อยเป็นค่อยไป , ทีละขั้น
live up to = ก้าไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ
look after = ดูแล , ระมัดระวัง , เลี้ยงดู , จัดการ
look down o­n / upon = มองอย่างดูถูกเหยียดหยาม , ไม่แยแส
loo into = สอบสวนอย่างละเอียด , ตรวจสอบ
look out = เฝ้าดู , ระมัดระวัง , เฝ้าดูแล
look over = ตรวจอบ , ตรวจดู
look up = ค้นหา , แวะเยี่ยม , เจริญขึ้น
lose face = เสียเหลี่ยม , เสียหน้า , เสียศักดิ์ศรี
lose o­ne's temper = โกรธจัด , หัวเสีย

make a deal with = ทำข้อตกลง
make believe = แสร้งทำ
make fun of = กระเซ้า , เย้าแหย่ , หัวเราะเยาะ
make good time = ทำเวลาได้ดี
make off = วิ่งหนี
make out = เขียน , ค้นพบ , ค้นหา , เข้าใจ , กุเรื่อง
make up o­ne's mind = ตัดสินใจ ,ตกลงใจ
make use of = ใช้ให้เป็นประโยชน์
mixed up = สับสนปนกันยุ่ง , เอาไปปนกัน , งุนงง
move up = ก้าหน้า , เลื่อนตำแหน่ง

narrow down = จำกัด , โดยเฉพาะ , จำกัดขอบเขตให้แคบลง
neck and neck = คู่คี่กันไป
never mind = ไม่เป็นไร , ไม่สำคัญ , ไม่รบกวนอะไร
no go = ไม่มีประโยชน์ , ไม่สำเร็จ , ทำไม่ได้
now and then = บางครั้งบางคราว

of age = บรรลุนิติภาวะ
off and o­n = นาน ๆ ครั้ง , ปิด ๆ เปิด ๆ
on account of = เนื่องจาก , เพราะว่า
on purpose = เจตนา , ตั้งใจทำ , จงใจ
on time = ตรงต่อเวลา , ทันเวลาพอดี
once in a while = นาน ๆ ครั้ง , ชั่วครั้งชั่วคราว
open up = เปิด , พูดออกมา , ให้ความสว่าง หรือความจริง
opposed to = ต่อต้าน , สวนกัน , ตรงกันข้าม
out of order = เสีย , ใช้การไม่ได้ , ไม่เป็นระเบียบ , ไม่ทำงาน
out of the question = เป็นไปไม่ได้ , ไม่มีทางเป็นไปได้ , นอกประเด็น

pass away = ตาย
pass out = เป็นลม , สิ้นสติ
pass over = ทำเป็นเฉย , ทำไม่รู้ไม่ชี้ , มองข้ามไป
pass the buck = ปัดความผิดให้คนอื่น
pay in = เอาเงินฝากธนาคาร
pay off = ใช้คืนทั้งหมด
pick - me - up = ยาโด๊ป , เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
pick o­n = เลือก , แหย่ให้โกรธ
pick out = เลือก , คัดออกทิ้ง
pick up = หยิบ , ดีขึ้น , เพิ่ม
play around = หาความสุขให้กับตัวเอง
play out = เหนื่อยอ่อน , หมดแรง
play tricks o­n = เล่นลูกไม้ , เล่นเล่ห์เหลี่ยม
play up to = ประจบประแจง
point out = ชี้แจง , แสดง
pull in = ถูกจับกุม , มาถึง
put away = เอาวางไว้ที่เดิม
put off = เลื่อนกำหนด
put up = ก่อสร้าง , เพิ่ม
put up with = ทน , อดกลั้น

right away = ในทันที , เดี๋ยวนี้
ring off = พูดโทรศัพท์จบ
run across = พบโดยบังเอิญ , ชนกัน
run off = พิมพ์ , ผลิต , วิ่งหนีไป
run o­n = พูดไม่หยุด , จ้อ
run out of = ใช้หมด , หมดสต็อค
run over = ถูกรถชน และแล่นทับ , ไหลท่วมท้น
run up = ก่อสร้าง , รวม , กอง , สะสม
run up against = พบ ( ความยากลำบาก )

save the situation = กู้สถานการณ์
say a good word for = รับรอง , พูดสนับสนุน
sell out = ขายหมดเกลี้ยง , ขายเป็นเทนำเทท่า , เซ้ง
set about = ลงมือ , เริ่มต้น
set back = ทำให้เสื่อมโทรมลง , หยุดชะงัก
set forth = ออกเดินทาง , เริ่มดำเนิน , ชี้แจง , รวมอยู่
set o­n = โจมตี , ทำร้าย
set out = เริ่มออกเดินทาง , แสดงโชว์
settle down = ตั้งหลักปักฐาน , ชิน
show out = บอกทางออก , ส่งกลับ , นำทาง
show up = ปรากฏตัว
sit back = อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร , ไม่รู้ไม่ชี้
speak out = พูดออกมาให้หมด , พูดไม่อั้น , พูดเสียงดังขึ้น
speak well for = พูดชมเชย
stand aside = อยู่เฉย ๆ
stand out = แลเห็นเด่น , สะดุดตา
stand up for = ช่วยสนับสนุน , พูดโต้ให้ , ยืนหยัด
stand up to = เผชิญ , ต่อต้าน , ใช้ทำงานได้ต่อ
stay up = ยังไม่เข้านอน 
step down = ปลดเกษียณ , เขยิบลง
step o­n = เร่งเครื่อง , ขับเร็วขึ้น
stick around = อยู่กับที่ , อยู่ใกล้
stick to = ติดอยู่กับ , จงรักภักดี
stick up for = ออกตัวรับแทน , ช่วยเหลือ
sum up = สรุป
sweep up = เอาเข้ามารวมเป็นกอง

take after = เหมือนพ่อแม่ หรือญาติสนิท
take care of = ระมัดระวัง
take in = อนุญาติให้เข้า , หลอกลวง
take o­n = รับทำงาน 
take turns = ผลัดกัน , เปลี่ยนกัน
talk over = ถก , พิจารณา , ปรึกษา
tell off = ดุว่า , ด่า
think over = ไตร่ตรอง
throw away = ปฏิเสธ , สูญเสียไปเพราะละเลย , ขว้างทิ้ง
throw in = แถม , โยนเข้าไป
throw over = ทอดทิ้ง , ปล่อยไป , สลัดรัก
throw up = อาเจียน
touch off = เหนี่ยวไกปืน , เริ่ม
touch o­n = อ้างถึง
touch up = ตกแต่งอีกเล็กน้อย
turn down = ปฏิเสธ
turn in = เข้านอน , ส่งคืน
turn out = ทำความสะอาดโดยเอาทิ้ง , ผลิต , ทำขึ้น
turn up = มาถึง , ปรากฎ , เพิ่มมากขึ้น , ค้นพบ

under way = กำลังดำเนินอยู่
up to = สามารถ , ขึ้นถึง
up - side down = ปนยุ่งเหยิง , กลับเอาหัวลง
use up = ใช้หมดเกลี้ยง
used to = เคยชิน

vice versa = หรือไม่ก็ , ในทำนองกลับกัน
virtue of = เพราะเนื่องมาจาก
voice = แสดงความคิดเห็นออกมา
vote down = แพ้ในการลงมติ

wait o­n = รับใช้ , บริการ , ปรนนิบัติ
wait up = รอคอยคนที่ยังไม่กลับมา 
walk off = ชนะประกวด , ขโมยเอาไป
wash out = เสียหาย , ควาล้มเหลว , หมดแรง
wear off = เสื่อมคุณภาพ , จางลง
wear o­n = เวลาผ่านไป , ต่อเนื่องกัน
wear out = เหนื่อยมาก , ใช้การไม่ได้ , ไร้ประโยชน์
wear and tear = สึกหรอจากการใช้งาน
well off = ร่ำรวย , มั่นคง
well out of = โชคดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
well up in = ชำนาญ
wind up = หมด , อวสาน , ยุติ
wipe off = ใช้หนี้
wipe out = ทำลายล้างเรียบ , กวาดหมด
wishful thinking = หวังลม ๆ แล้ง , ทึกทักเอาเอง
word for word = อย่างถูกต้อง , แน่นอน , คำต่อคำ
work in = ทำจนเคยชิน , ทะลุทะลวง , แทรกซึม
would rather = ชอบมากกว่า
write up = เขียนบรรยาย , เขียนอธิบาย , บันทึกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 8.02 KBs
Upload : 2015-05-28 10:24:47
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


anothai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ภาษาต่างประเทศ


NSSC-KM © 2017

Generated 0.066112 sec.