krusornlek Article


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1.jpg                   2.jpg
เล่มที่ 1 การแจกแจงความถี่ขงข้อมูล          เล่มที่ 2 การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

3.jpg               4.jpg
เล่มที่ 3 การวัดตำแหน่งของข้อมูล           เล่มที่ 4 การวัดค่ากลางข้อมูล

5.jpg
เล่มที่ 5 การวัดการกระจายของข้อมูล


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 43.52 KBs
Upload : 2016-10-31 22:49:30

Size : 50.71 KBs
Upload : 2016-10-31 22:50:04

Size : 51.27 KBs
Upload : 2016-10-31 22:50:11

Size : 46.47 KBs
Upload : 2016-10-31 22:50:19

Size : 61.22 KBs
Upload : 2016-10-31 22:50:44

Size : 39.20 KBs
Upload : 2016-10-31 22:52:07
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusornlek
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คณิตศาสตร์


NSSC-KM © 2017

Generated 0.074838 sec.