krusornlek Article


ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์

Tongue Outตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์Foot in Mouth
1. 
การหาแบบรูป ของผลลัพธ์ของการคูณกันระหว่างเลข 9 จำนวน n ตัว กับเลข 9 โดยใช้เหตุผลแบบอุปนัย (word / pdf )
2. ความน่าจะเป็นของการเป่ายิงฉุบ  (word / pdf )
3. คณิตศาสตร์กับลักษณะการเดินของนาฬิกา  (word / pdf )

 
ตัวอย่างโครงงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.การศึกษากราฟของใบไม้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

2. การสร้าง Tessellation แบบยืดหดได้ โดยการใช้ โปรแกรม GSP
3. การหาสูตรทั่วไปและความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปเรขาคณิตในโครงสร้างเกล็ดหิมะจำลอง
4. ความลับของปฏิทิน
5. ความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสในตารางเอกซ์โอขนาดต่างๆ
6. ความสัมพันธ์ของรูปหลายเหลี่ยมที่เพิ่มจำนวนขึ้นโดยอัตราส่วนของด้านคงเดิม
7. โครงงานจำนวนสามเหลี่ยมที่ซ่อนอยู่ในรูปหลายเหลี่ยม
8. โครงงานสมบัติบางประการของจำนวนพาลินโดรม
9. จำนวนแบบรูปไม้ตีฮอกกี้บนสามเหลี่ยมปาสกาล
10. รูปสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์บางประการกับรูปหลายเหลี่ยม
11. เรขาคณิต มหัศจรรย์การลดรูปอย่างเป็นระบบรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 3.43 MBs
Upload : 2016-08-31 00:04:16
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusornlek
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คณิตศาสตร์


NSSC-KM © 2017

Generated 0.073259 sec.