krusornlek Article


โครงงานคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับประเทศ

Coolโครงงานคณิตศาสตร์ Cool
best59.jpg
1. ชื่อโครงงาน พื้นที่ผิว ปริมาตรของปริซึม พีระมิด และพีระมิดยอดตัดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า จากความยาวรอบฐาน

        หน่วยงานที่ให้รางวัล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

        ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล 2558  รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ(คณิตศาสตร์)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ประจำปี 2558  ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 และได้รับการคัดเลือกเป็น Best of the Best ของโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (ISEF2016) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

best56.jpg

2.  ชื่อโครงงาน  ศึกษาหาพื้นที่มากที่สุดของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และพื้นที่มากที่สุดของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า วงกลมเมื่อความยาวของเส้นรอบรูปยาวเท่ากัน

         หน่วยงานที่ให้รางวัล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

         ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล 2556 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ(คณิตศาสตร์)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ในกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และได้รับการคัดเลือกเป็น ป็น Best of the Best ของโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (ISEF2014) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


best55.jpg    3. 
ชื่อโครงงาน  มุมในครึ่งวงรี มุมที่จุดศูนย์กลางวงรี และมุมในส่วนโค้งของวงรีที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน

       หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล 2555 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554

 

1.jpg

  4. ชื่อโครงงาน  การศึกษาการเกิดเกลียววงก้นหอยที่เกิดขึ้นด้วยการหมุนด้ายเส้นหนึ่งรอบหลอดด้ายปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมม

       หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงงาน คณิตศาสตร์ ประเภทระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559


2.jpg

5. ชื่อโครงงาน  รูปดาว n แฉกที่แนบในวงกลม

       หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงงาน คณิตศาสตร์ ประเภทระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

 
1-60.jpg

6. ชื่อโครงงาน การศึกษาการเข้ามุมของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยใช้การหารลงตัวและวิธีเรียงสับเปลี่ยน และการออกแบบลายในการปูกระเบื้องหรืออิฐตัวหนอนปูทางเท้า

       หน่วยงานที่ให้รางวัล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

       ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับชั้น ม.1-3 ระดับประเทศ ในค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่  13

 

หน่วยงานที่ให้รางวัล สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

       ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล 2560 ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

2-60.jpg

7. ชื่อโครงงาน การศึกษาหาพื้นที่ผิว และปริมาตรของทรงกลม k ลูก

ที่แนบในปริซึมหรือพีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า จากความยาวรอบฐาน

       หน่วยงานที่ให้รางวัล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

       ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับชั้น ม.4-6 ระดับประเทศ ในค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่  13

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 63.31 KBs
Upload : 2016-03-28 22:48:44

Size : 43.46 KBs
Upload : 2016-08-30 23:55:36

Size : 179.27 KBs
Upload : 2016-10-25 23:07:53

Size : 184.05 KBs
Upload : 2016-10-25 23:10:32

Size : 108.26 KBs
Upload : 2016-10-25 23:16:00

Size : 89.65 KBs
Upload : 2018-07-16 13:56:57

Size : 92.83 KBs
Upload : 2018-07-16 13:57:08

Size : 108.25 KBs
Upload : 2018-07-16 14:24:48

Size : 97.25 KBs
Upload : 2018-07-16 14:24:56
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusornlek
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คณิตศาสตร์


NSSC-KM © 2017

Generated 0.073125 sec.