krujaae


3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
1.  จัดตั้งชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่1 และภาคเรีบนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 60 ชั่วโมง สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การวิจัย

2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูที่มาศึกษาดูงาน

3.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม PLC iChampion จำนวน 5 โรงเรียน คือ
    
       -  โรงเรียนนครสวรรค์
       -  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสี จ.อยุธยา
       -  โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล  จ.  สระบุรี
       -  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  จ.  บุรีรัมย์
       -  โรงเรียนวัดใหญ่สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

53484796_10217657357936682_3096585572609687552_n.jpg

53869262_10217657369176963_2398957805701693440_n.jpg

53613569_10217657369256965_8757082607352545280_n.jpg

NSSC-KM © 2017

Generated 0.014761 sec.