KruBenDit


เฉลยแบบทดสอบ เรื่องบทละครพูดเห็นแก่ลูก

๑. พระขรรค์เพชร
๒. ๑๓ ภาษา
๓. เป็นบทละครพูดร้อยแก้วมีความยาว ๒ องก์(ต้อง ๑ องก์)
๔. ประชดประชัน
๕. แกเป็นพ่อแม่ลอออย่างนั้นหรือ = ไม่เป็นทางการ
๖. ต้นร้ายปลายดี
๗. จริงจัง
๘. การถ่ายภาพ
๙. ฝิ่น
๑๐. ก็สาวอายุ ๑๗ แล้ว = ไม่เป็นประโยค
๑๑. ต้องการมาพบแม่ลออ
๑๒. นายล้ำมีอาวุธติดตัวมา = ไม่ใช่สาเหตุที่อ้ายคำไม่ไว้วางใจนายล้ำ
๑๓. เกรงว่าแม่ลออจะไม่รักตนเหมือนแต่ก่อน = ไม่ใช่เหตุผลที่พระยาภักดีพยายามขัดขวางไม่ให้นายล้ำบอกความจริงแก่แม่ลออ
๑๔. ใช้แส้ม้าจะตีนายล้ำเพื่อขับออกจากบ้าน, จะให้เงินนายล้ำตามที่ต้องการแล้วกลับไปเสีย
๑๕. เพราะพระยาภักดีได้ให้เงินแก่ตนเป็นการตอบแทนแล้ว = ไม่ใช่เหตุผลที่นายล้ำไม่บอกความจริงแม่ลออ
๑๖. แหวนของแม่นวล
๑๗. สมชายเป็นที่รังเกียจของคนอื่น = (เป็นหมาหัวเน่า)
๑๘. ผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่ได้กลับจากออฟฟิต = ออฟฟิศ
๑๙. ราชทินนาม อ่านว่า ราด-ชะ-ทิน-นาม = ราด-ชะ-ทิน-นะ-นาม
๒๐. อินัง = ไม่เอาใจใส่ (หมายถึง เอาใจใส่,เอาใจช่วย)

NSSC-KM © 2017

Generated 0.021244 sec.