KruBenDit


เฉลยข้อสอบกลางภาค(ภาษาไทย๕)


WinkWinkWinkWinkWink

๑. กลอนไพเราะ เนื้อเรื่องสนุก จินตนาการแปลกใหม่
๒. กำหนดให้พระเอกของเรื่องเป็นบุรุษอ่อนแอ
๓. การรู้จักขอโทษบุคคลที่ตนเองได้ล่วงเกิน
๔. ลูกขอลาฝ่าธุลีสักปีเดียว  ไปท่องเที่ยวหาประเทศเขตนคร
๕. จะจับไว้ให้พาไปหาพ่อ  แล้วหักคอเสียให้ตายเมื่อภายหลัง
๖. หนีไปตายเอาดาบหน้า
๗. จำจะไปคอยดูอยู่ที่หาด  ช่วยตวาดขู่ขับให้กลับหลัง
๘. การมีปิยวาจา
๙. จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตา  จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม
๑๐. มองการณ์ไกล
๑๑. ด้วยองค์พระชนนีเป็นผีเสื้อ  อันชาติเชื้ออยู่ถ้ำลำละหาน
๑๒. พอม่อยหลับกลับจิตนิมิตฝัน  ว่าเทวัญอยู่ที่เกาะนั้นเหาะเหิน
๑๓. อนุกูล แปลว่า ดีใจ
๑๔. รักที่ปราศจากความสมัครใจย่อมไม่จีรัง
๑๕. ฉุดกระชากลากหางขึ้นกลางหาด
๑๖. ความงดงามทางภาษา
๑๗. บุคลาธิษฐาน
๑๘. บุคลาธิษฐาน
๑๙. บนเนินเขาเตี้ย ๆ มีน้ำพุที่ให้น้ำตลอดฤดู ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว
๒๐. บรรยายโวหาร
๒๑. ติ๊กตอก เจ้านาฬิกา ปลุกฉันให้มาอยู่ในความรัก
๒๒. โจนกระโจมโครมครามตามเรามา  จะเล่นข้าท่าไรจะใคร่รู้
๒๓. เก้าอี้ขาวในห้องแดง
๒๔. เหนื่อยสายตัวแทบขาด
๒๕. กระโดดเผาะเกาะผับกระหยับคืบ  ถีบกระทืบมิใคร่หลุดสุดแสยง
๒๖. พระฟังคำน้ำเนตรลงพรากพราก  คิดถึงยากยามวิโยคยิ่งโศกศัลย์
๒๗. ประไพพักตร์ลักษณ์ล้ำล้วนขำคม
๒๘. ครวญเครงคร่ำครั้งค่อนคืนเวลา
๒๙. ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย
๓๐. การเล่นคำพ้อง
๓๑. เพราะมีการติดต่อระหว่างประเทศทั้งด้านการทูต การค้าขาย
๓๒. ภาษาจีน
๓๓. อังกฤษ
๓๔. ไวโอลิน เต็นท์ เกียร์ แบตเตอรี่
๓๕. คอนเสิร์ต แท็กซี่ นอต
๓๖. ก๋วยเตี๋ยว โจ๊ก โอเลี้ยง
๓๗. กระทรวง
๓๘. ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานพระราม ๘
๓๙. กัลปังหา กีตาร์
๔๐. ทุกแบงก์มีข้อกำหนดให้ลูกค้าถอดหมวกกันน็อกก่อนเข้าไปใช้บริการ

WinkWinkWinkWinkWink
 

NSSC-KM © 2017

Generated 0.021671 sec.