KruBenDit


ออฟฟิศ-ออฟฟิต หรือ ออฟฟิซ ?

วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557
เขียนทับศัพท์ Office แบบไหนถูก ออฟฟิศ-ออฟฟิต หรือ ออฟฟิซ
Posted by ทิวสน 

.

 

           เนื่องจากมีผู้สอบถามผมมาทางกล่องจดหมายว่า ทุกวันนี้พบการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า 'office' หลายแบบ ได้แก่ 'ออฟฟิต' 'ออฟฟิซ' และ 'ออฟฟิศ' จึงอยากทราบว่า คำนี้ เขียนทับศัพท์อย่างไรกันแน่

           ลำดับแรกขอฟันธงว่า “ออฟฟิต” ผิดแน่นอน เพราะไม่ได้ลงท้ายด้วย T และสำหรับผม จะเขียนโดยยึดตามหลักการทับศัพท์ของพจนานุกรมฉบับเดิมว่า 'ออฟฟิศ' แต่พบว่าเมื่อไม่นานมานี้ มีข้อถกเถียงกันวงกว้างรวมทั้งสังคมออนไลน์ว่า ต้องเขียนว่า “ออฟฟิซ” เพราะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 ได้ยกเลิกคำว่า “ออฟฟิศ” ไปแล้ว จึงมีผู้เข้าใจ (ไปเอง) ว่าให้ใช้คำว่า 'ออฟฟิซ' แทนคำว่า 'ออฟฟิศ'

           เพื่อให้มีความกระจ่าง จึงมีการสอบถามไปยังสำนักงานราชบัณฑิตยสถานที่ โทร.02-356-0466 รวมถึงอ้างอิงจาก คุณลัดดา วรลัคนากุล นักวรรณศิลป์ชำนาญการ สำนักราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ข้อสรุปว่า

           ตามที่คำว่าออฟฟิศ ราชบัณฑิตยสถาน ได้ระบุว่า ออฟฟิศ (เลิก) น. สํานักงาน, ที่ทําการ. (อ. office) คำว่าเลิกในที่นี้ หมายถึง ถ้ากรณีไหนไม่ควรจะใช้ทับศัพท์ ก็ให้ใช้ภาษาไทยแทน เป็น 'สำนักงาน' หรือ 'ที่ทำการ' แทน แต่หากไม่สามารถเลี่ยงได้จริงๆ ก็ให้ใช้คำว่า 'ออฟฟิศ'  และทางสำนักฯ ไม่เคยมีประกาศให้เปลี่ยนตัวสะกดเป็น 'ซ' แต่อย่างใด

.
          ฉะนั้น คำว่า office หากเลี่ยงไม่ได้ที่จะเขียนทับศัพท์ ต้องเขียนว่า “ออฟฟิศ” นะครับ

 

.

.

อ้างอิง: ราชบัณฑิตยสถาน
เครดิตภาพ : ขอขอบคุณเจ้าของภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต

 NSSC-KM © 2017

Generated 0.018822 sec.