KruBenDit


ข้อคิดคำสอนจากเรื่องพระอภัยมณี

 

 

     ๑. นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี มีคติสอนใจแทรกอยู่ตลอดเรื่อง ซึ่งล้วนมีที่มาจากประสบการณ์ของสุนทรภู่เป็นส่วนใหญ่ พระอภัยมณีตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ สะท้อนให้เห็นถึงอานุภาพของความรักที่อาจทำลายหรือสร้างสรรค์ก็ได้ เช่น ความรักของนางยักษ์เป็นรักที่เกิดจากความหลง เป็นความรักที่ต้องการการครอบครองเป็นเจ้าของ มิใช่เป็นรักที่เสียสละ และแสดงให้เห็นว่า บางครั้งเมื่อรักไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ ความรักอาจแปรเปลี่ยนเป็นความแค้นได้ รักมากก็แค้นมาก ดังเช่นนางยักษ์เป็นต้น  ดังนั้นหากนักเรียนจะมีความรักก็ควรจะรักอย่างมีสติ

     ๒. การมีสัมมาคารวะ เช่น ตอนที่ว่า

                  พงศ์กษัตริย์ตรัสชวนสินสมุทร         สอนให้บุตรขอสมาอัชฌาสัย            
            พระทรงบ่าเงือกน้ำงามวิไล                  พระหน่อไทขอสมาขึ้นบ่านาง

            
            และตอนที่ว่า

                  จึงบัญชาว่าเจ้าสินสมุทร              ไปช่วยฉุดศิลาใหญ่ขึ้นให้เขา            
            ขอสมาตาปู่อย่าดูเบา                        ช่วยอุ้มเอาแกออกไปให้สบาย

            กลอนบทนี้แสดงให้เห็นว่า เด็กต้องมีความเคารพผู้ใหญ่

      ๓. การพึ่งพาช่วยเหลือกันเป็นสิ่งดี เช่น การที่เงือกสามพ่อลูกช่วยเหลือพระอภัยมณีกับสินสมุทร

      ๔. การหลงใหลในรูปกายภายนอกไม่ใช่เรื่องดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายย่อมเปลี่ยนตาม ไม่เที่ยงแท้ การที่นางยักษ์หลงในรูปโฉมพระอภัยจึงไม่ใช่สิ่งที่ดี เพราะหากนิสัยที่แท้จริงไม่ดี ดั่งรูปภายนอกที่ปรากฎ ก็ย่อมผิดหวังเกิดความทุกข์ ดังนั้นการเลือกคบคน จึงไม่ควรดูแต่รูปกายภายนอกเท่านั้น

          เรื่องพระอภัยมณี ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านสุนทรภู่ บางตอนท่านแต่งเพื่อหาเงินประทังชีวิตขณะที่กำลังตกยาก บางตอนก็แต่งเพื่อถวายเจ้านายที่ให้การอุปการะ พระอภัยมณีมีความยาวถึง ๖๔ ตอน เป็นนิทานที่มีเนื้อหาสนุกสนาน ตื่นเต้น เต็มไปด้วยจินตนาการของท่านสุนทรภู่ในเรื่องที่แปลกประหลาดเหนือจริง มีจินตนาการล้ำยุคอยู่มากมาย และมีตัวละครจากหลากหลายชนชาติ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และความเปิดกว้าง ความเป็นนักคิดยุคใหม่ของผู้ประพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยเดียวกันได้เป็นอย่างดี เป็นที่ถูกใจผู้ที่ได้ฟัง ได้อ่าน อีกทั้งบางตอนมีข้อคิดสอนใจ ปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการได้นำตอนต่าง ๆ ของพระอภัยมณี มาใส่ไว้ในแบบเรียน เนื่องจากเป็นนิทานที่มีคุณค่าในหลาย ๆ ด้าน เมื่อเข้าสู่ยุคของการพิมพ์ พระอภัยมณีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยโรงพิมพ์ของหมอสมิท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความนิยมของเรื่องมีมาก ขนาดที่หมอสมิทสามารถจำหน่ายนิทานคำกลอนเรื่องนี้ ขายดิบขายดีจนมีเงินสร้างตึกได้ ในยุคต่อมา มีการดัดแปลงและถ่ายทอดวรรณกรรมชิ้นนี้ออกไปในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทั้งเรื่องเล่าร้อยแก้ว การ์ตูน รวมทั้งภาพยนตร์ และละครNSSC-KM © 2017

Generated 0.017837 sec.