somjintana


แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม


                                                                    แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปกรรม สาขาสถาปัตยกรรม (๑)

กิจกรรมที่ ๑
          ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

๑.อุโบสถ   หมายถึง..........................

๒.วิหาร   หมายถึง.............................

๓.สถูป หรือ เจดีย์  หมายถึง...............................................

๔.ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของอุโบสถกับวิหาร และการใช้ประโยชน์

.......................................................................................

 

 

แบบฝึกทักษะ    เรื่อง   การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปกรรมไทย  สาขาสถาปัตยกรรม (๒)

 

 

 

กิจกรรมที่ ๑    ให้นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะของเรือนไทย และลักษณะเด่นของเรือนไทยภาคต่าง ๆ


๑.ลักษณะของเรือนไทย  ภาคเหนือ

 ……………………………………………………………………………………………………

ลักษณะเด่น  คือ…………………………………………………………………………………………………

๒.ลักษณะของเรือนไทย  ภาคอีสาน

 …………………………………………………………………………………………………

ลักษณะเด่น  คือ………………………………………………………………………………………………

๓.ลักษณะของเรือนไทย  ภาคกลาง

 ………………………………………………………………………………………………..

ลักษณะเด่น  คือ………………………………………………………………………………………………

๔.ลักษณะของเรือนไทย  ภาคใต้

   ……………………………………………………………………………………………………

ลักษณะเด่น  คือ…………………………………………………………………………………………………

 

 กิจกรรมที่ ๒  อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้  ว่ากล่าวถึงสถาปัตยกรรม สะท้อนวิถีชีวิต  ความเชื่อ  ค่านิยม ไว้อย่างไร

 

๑.       ครานั้นจึงโฉมเจ้าพลายแก้ว           ครั้นถึงกำหนดแล้วจึงนัดหมาย

     บอกแขกปลูกเรือนเพื่อนผู้ชาย             มายังบ้านท่านยายศรีประจัน

     ห้ขุดหลุมระดับชักปักเสาหมอ              เอาเครื่องเรือนมารอไว้ที่นั่น

     ตีสิบเอ็ดใกล้รุ่งฤกษ์สำคัญ                 ก็ทำขวัญเสาเสร็จเจ็ดนาที

     แล้วให้ลั่นฆ้องหึ่งโห่กระหน่ำ               ยกเสาใส่ซ้ำประจำที่

     สับขื่อพรึงติดสนิทดี                         ตะปูตียกเสาดั้งขึ้นตั้งไว้

     ใส่เต้าจึงเข้าแปลานพลัน                    เอาจันทันเข้าไปรับกับอกไก่

     พาดกลอนผ่อนมุงกันยุ่งไป                  จั่วใส่เข้าฝาเช็ดหน้าอึง

                                                                                                                                                              (ขุนช้างขุนแผน)

 

 ๒.       “ธชีมิไว้ใจด้วยเคหา   เก่าค่ำคร่าซวนโซเซ      อ่อนโอ้เอ้เอียงโอนเอน      กลัวว่าจะคว่ำเครนครืนโครมลง  โย้ให้ตรงกานไม้ยัง  ค้ำจดจันจุนจ้งไว้  เกลากลอนใส่ซกครุคระ มุ่งจะจะจากปรุโปร่ง แลตะละโล่งลอดเห็นฟ้า   ขึ้นหลังคา  ครอบจากหลบ    โก้งโค้งกบกดซีกกรอบผ่าไม้ครอบคร่อมอกไก่   ไม้ข้างควาย  แขวะเป็นรู  สอดเสียบหนูแน่นข้นขัด   ปั้นลมดัดเดาะหัห้อย 
กบทูย้อยแยกแครกคราก    จั่วจุจากจัดห่างห่าง ฝาหน้าต่างแต่งให้มิด
ล่องหลวมปกปิดซี่ฟาก   
ตงรอดครากเครียดราวัด  ตอม่อขัดค้ำขึงขัง”       

                                                                                                                                           (มหาเวสสันดรชาดก  กัณฑ์ชูชก)

  

       

 

 

 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปกรรมไทย 
สาขาสถาปัตยกรรม (๓)

กิจกรรมที่ ๑    ให้นักเรียนค้นคว้าสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม
                    พร้อมทั้งอธิบายความหมาย

......................................................................................
.......................................................................................
..............................................................................................................................................................................   

 กิจกรรมที่ ๒     ให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำศัพท์เฉพาะของสถาปัตยกรรมต่อไปนี้

๑.กำแพงแก้ว      หมายถึง ……………………………………………………..……
๒.ช่อฟ้า            หมายถึง ……………………………………………………………

๓.ฝักเพกา          หมายถึง ………………………………………………………….

๔.หยาดน้ำค้าง     หมายถึง ………………………………………………………….
๕.บัวหงาย          หมายถึง ………………………………………………………...

๖.บัวคว่ำ            หมายถึง …………………………………………………………

 กิจกรรมที่ ๓         ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากอธิบายลักษณะของที่อยู่อาศัยต่อไปนี้  แล้วนำเสนอผลงาน

 กลุ่มที่  ๑                พระบรมมหาราชวัง      คุ้ม             ขนำ

กลุ่มที่  ๒               วัง                        ตำหนัก        ปราสาท

กลุ่มที่  ๓               ทำเนียบ                  จวน            มนเทียร

กลุ่มที่  ๔               เหย้า                      เคหะ          นิวาส

กลุ่มที่  ๕               กระท่อม                  อาศรม         เคหาสน์

กลุ่มที่  ๖                คฤหาสน์                 กระต๊อบ        ทิม

กลุ่มที่ ๗                หอ                        บ้าน            เรือนรับรอง

กลุ่มที่  ๘               ห้าง                        แพ             รีสอร์ท
กลุ่มที่  ๙               เพิง                        บรรณศาลา    คอนโดมิเนียม

กลุ่มที่  ๑๐              ทับ                        เรือน           โฮมสเตย์

 

 

  

  

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.018128 sec.