KruTuen หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Home Page ของครูรัตนา วงค์ถาติ๊บ

Laughingนางสาวรัตนา  วงค์ถาติ๊บKiss
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
       โรงเรียนนครสวรรค์
 ID LINE : Rattana2154


ม.1 วิชา ประวัติศาสตร์
• เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
• วิธีการทางประวัติศาสตร์
• แบบฝึกหัด วิธีการทางประวัติศาสตร์
• การเมืองการปกครองสุโขทัย
• รวมสุโขทัย
• การปกครองอาณาเขตสุโขทัย

Power Point ม.1
• หน่วยที่ 1
• หน่วยที่ 3 สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
• หน่วยที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• หน่วยที่ 6
• หน่วยที่ 4 สุโขทัย
• วิธีการทางประวัติศาสตร์
• สอนเสริมเศรษฐศาสตร์

VDO อาณาจักรโบราณ
• อาณาจักรละโว้
• อาณาจักรทวารวดี
• อาณาจักรโยนกเชียงแสน
• อาณาจักรหริภุญชัย
• อาณาจักรล้านนา
• พ่อขุนรามคำแหง

Power Point ม.4
• การเลิกไพร่/ทาส
• ประพาสต้น ประพาสยุโรป
• การปฏิรูปบ้านเมือง
• บทบาทของสตรีไทย

กิจกรรม


16 พ.ค. 2561         เปิดภาคเรียน 1/2561

29 พ.ค. 2561         หยุดราชการ (วันวิสาขบูชา) 
30 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2561      ชำระเงินระดมทรัพยากร

1 - 29 มิ.ย. 2561     แข่งขันกีฬาสี (นอกเวลาเรียน)      

7 มิ.ย. 2561             พิธีไหว้ครู
4-6 ก.ค. 2561          แข่งกีฬาคณะสี รอบสุดท้าย (เต็มวัน)
16-20 ก.ค. 2561     สอบกลางภาคเรียน  1/2561
                                 นักเรียนม.6 ไปทัศนศึกษา
4 ส.ค. 2561              ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.1/บ่าย ม.4)
5 ส.ค. 2561              ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.2/บ่าย ม.5)
8-10 ส.ค. 2561        กิจกรรม ASEAN DAY

11 ส.ค. 2561            ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.3/บ่าย ม.6)

15 ส.ค. 2561            ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

21 ก.ย. 2561            วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

24-28 ก.ย.2561       สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
11-21 ต.ค. 2561      ปิดภาคเรียนที่ 1/2561

22 ต.ค. 2561            เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

29 ต.ค. 2561-25 ม.ค. 2562     สอนติว ม.6

30 ต.ค. 2561            ม.1 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

31 ต.ค. 2561            ม.1 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา

1 พ.ย. 2561              ม.4 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา

2 พ.ย. 2561              ม.4 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

5-13 พ.ย. 2561          ระดมทรัพยากรผ่าน Bank
9-11 พ.ย. 2561          แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับเขต)
17 พ.ย. 2561             ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.4/บ่าย ม.1) 

18 พ.ย. 2561             ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.5/บ่าย ม.2)

24 พ.ย. 2561             ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.6/บ่าย ม.3)
13-15 ธ.ค. 2561        แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับภาค)
22 ธ.ค. 2561              กีฬาครู 2561
                                    งานคืนสู่เหย้าม่วง-ขาว 2561

24-26 ธ.ค 2561         ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
26-28 ธ.ค. 2561        ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
12 ม.ค. 2562              วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 2562              วันครู
28-31 ม.ค. 2562        ติวสอบ O-NET ม.3
1-2 ก.พ. 2562            ค่ายพักแรม ม.1
2-3 ก.พ. 2562            ม.3 สอบ O-NET
7-9 d.r. 2562             ค่ายพักแรม ม.2
19 ก.พ. 2562             แสดงผลงานโครงงาน IS
1-8 มี.ค.2562             ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนmuj 2/2561

2-3 มี.ค. 2562            ม.6 สอบ O-NET
11-13 มี.ค. 2562        ม.2 ม.3 เข้าค่ายโอลิมปิก จังหวัดระยอง
22 มี.ค. 2562              ครูแสดงผลงาน Best Practice


สถิติ
เยี่ยมชม
7424  ประกาศ

NSSC-KM © 2017

Generated 0.199485 sec.