nattharika หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

คุณครูณัฐริกา  อุณหันต์
สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Tel. 088-4067925
E-mail nattharika1992@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย ท21101 วรรณคดีและวรรณกรรม
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นิราศภูเขาทอง
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โคลงโลกนิติ
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุภาษิตพระร่วง
• หน่วยการเรียนรู่ที่ 4 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นิทานพื้นบ้าน

•ปฏิทินปฎิบัติงานโรงเรียนนครสวรค์


 7 พ.ค. 2562         สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว ม.1


 8 พ.ค. 2562         สื่อสัมพันธ์ฉีนท์ม่วง-ขาว ม.4


 14 พ.ค. 2562       เปิดภาคเรียน


 13 มิ.ย 2562        ประเพณีวิ่งขึ้นเขากบ -ไหว้ครู


 26 มิ.ย. 2562       กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ


3-5 ก.ค. 2562      กิจกรรมกีฬาสีภายใน


 22-26 ก.ค. 2562  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562


2-4 ส.ค 2562         ครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน


 5-6 ส.ค. 2562       กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยละคร


 17 ส.ค. 2562         ประชุมผู้ปกครอง  (เช้า ม.1 บ่าย ม.4)


 18 ส.ค. 2562         ประชุมผู้ปกครอง  (เช้าม.2 บ่าย ม.5)


 24 ส.ค. 2562         ประชุมผู้ปกครอง  (เช้า ม.3 บ่าย ม.6)


 21 ก.ย. 2562         วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

 23-30 ก.ย. 2562    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ข่าวสาร
การสวดโอ้เอ้วิหารราย
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-20 15:35:23 1210 0
ประวัติของสุทรภู่
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-20 15:13:18 1218 0
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-20 14:44:41 1208 0

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
387141  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.512536 sec.