YOSSATHON หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นายยศธน ทองรุ่ง
ครูผู้ช่วย 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


Power point หน้าที่ ม.3
• สถาบันทางสังคม
• หลักธรรม
• ระบอบประชาธิปไตย
• ระบอบเผด็จการ
• กฏหมายแพ่ง
• กฏหมายอาญา
• สิทธิมนุษยชน
• วัฒนธรรมไทย
• วัฒนธรรมสากล

Link
• ช่อง 3

เศรษฐศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
• ระบบเศรษฐกิจ
• รัฐบาลกับการพัฒนาประเทศ
• ตัวอย่างบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.6/13-14

Power point วิชา ประวัติศาสตร์ ม.5
• เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
• ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
• สมัยก่อนประวัติศาสตร์
• อารยธรรมจีน
• อารยธรรมอินเดีย
• อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

กิจกรรม

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 พ.ค.2561          ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อทำงาน

Tongue Out  9 พ.ค.2561         สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว ม.1
Tongue Out  10 พ.ค.2561        สื่อสัมพันธ์ฉันม่วง-ขาว ม.4

Tongue Out 11 พ.ค.256          ม.2 ม.5 รับตารางเรียน+หนังสือ
Tongue Out 15 พ.ค.2561        ม.3 ม.6 รับตารางเรียน+หนังสือ

Tongue Out 15 พ.ค.2561        ประชุมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี

Tongue Out 16 พ.ค.2561        เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

Tongue Out 29 พ.ค.2561         หยุดราชการวันวิสาขบูชา

Tongue Out 30 พ.ค.- 5 มิ.ย.2561  ชำระเงินระดมทรัพยากร       

Tongue Out 31 พ.ค. 2561         รณรงค์วันดสูบบุหรี่โลก

Cry 31 พ.ค. 2561         สรุปรายงาน PLC

Tongue Out 1-29 มิ.ย.2561     แข่งขันกีฬาคณะสี (นอกเวลาเรียน)

Tongue Out 7 มิ.ย.2561          พิธีไหว้ครู

Tongue Out 9-10 มิ.ย.2561     เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 16-17 มิ.ย.2561   เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 4-6 ก.ค.2561       แข่งขันกีฬาคณะสี (เต็มวัน)
Cry 16-20 ก.ค. 2561   สอบกลางภาคเรียน  1/2561
                               ม.6 ไปทัศนศึกษา

Tongue Out 2-3 ส.ค.2561       ชมละคร (ภาษาไทย)
Cry 4 ส.ค. 2561         เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.1
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.4

Tongue Out 5 ส.ค. 2561         เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.2
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.5

Tongue Out 8-10 ส.ค.2561     กิจกรรม ASEAN DAY

Tongue Out 11ส.ค.2561          เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.3
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.6

Cry 15 ส.ค. 2561       ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
Cry 3-7 ก.ย. 2561      สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค

Tongue Out 2-30 ก.ย.2561      ม.6 สมัคร กสพท. ทาง Internet

Tongue Out 19 ก.ย.2561         ประชุมกรรมการสถานศึกษา 3/61

Tongue Out 21 ก.ย.2561         งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

Cry 24-28 ก.ย.2561    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

Tongue Out 1 ต.ค.-30 พ.ย.61  ม.6 สมัครคัดเลือกด้วย Port Folio

Tongue Out 11-21 ต.ค.2561   ปิดภาคเรียน 1/2561
Cry 22 ต.ค.2561        เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 29 ต.ค.-25 ม.ค.    สอนติว ม.6

Tongue Out 30 ต.ค.2561        ม.1 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 31 ต.ค.2561        ม.1 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา
Cry 1 พ.ย.2561          ม.4 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 2 พ.ย.2561          ม.4 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 3-4 พ.ย.2561      เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 5-13 พ.ย.2561     ระดมทรัพยากร ผ่าน Bank
Cry 9-11 พ.ย.2561    แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับเขต)

Tongue Out 10-11 พ.ย.2561  เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง
Cry 17 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.4
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.1

Cry 18 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.5
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.2

Tongue Out 24 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.6
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.3

Tongue Out 25 พ.ย.2561       สอบ นศท. ชั้นปีที่ 3-5

Tongue Out 28-30 พ.ย.2561  งานคาราวานวิทยาศาสตร์ (อวพช)
Cry 13-15 ธ.ค.2561  แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับภาค)

Tongue Out 17-21 ธ.ค.2561  ครูนักเรียน Indonesia มานครสวรรค์

Tongue Out 22 ธ.ค.-28 ก.พ.  ม.6 สมัครคัดเลือกด้วย Port Folio รอบ 2

Tongue Out 22 ธ.ค.2561      กีฬาครู 2561 (ทุ่งหินเทิเป็นเจ้าภาพ)
Cry 22 ธ.ค.2561      งานคืนสู่เหย้าม่วง-ขาว 2561

Tongue Out 24-26 ธ.ค.2561 ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 26-28 ธ.ค.2561 ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 12 ม.ค.2562      วันเด็กแห่งชาติ

Tongue Out 16 ม.ค.2562      วันครู 2562

Tongue Out 17-18 ม.ค.2562  ครูนักเรียนเกาหลีมานครสวรรค์

Cry 28-31 ม.ค.2562  ติวสอบ ONET ม.3
Cry 1-2 ก.พ.2562     ค่ายพักแรม ม.1 

Tongue Out 2-3 ก.พ.2562     ม.3สอบ ONET

Cry 7-9 ก.พ.2562     ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

Cry 13-15 ก.พ.62     แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับประเทศ)

Tongue Out 13-15 ก.พ.62     ม.6 สอบปลายภาค 2/2561

Tongue Out 13-15 ก.พ.62     ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือนวภพ

Tongue Out 19 ก.พ.2562      แสดงผลงานโครงงาน IS

Cry 1-8 มี.ค.2562     ม.1-5 สอบปลายภาค 2/2561

Cry 2-3 มี.ค.2562      ม.6 สอบ ONET

Cry 11-13 มี.ค.2562  ม.2 ม.3 เข้าค่ายโอลิมปิก จ.ระยอง

Cry 11-15 มี.ค.2562  ครูนักเรียนนครสวรรค์ ไป Indonesia
Cry 13-15 มี.ค.2562  ครูนักเรียนนครสวรรค์ ไปเกาหลี

Tongue Out 16-17 มี.ค.2562  ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
ข่าวสาร
อากาศยานไทย
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 15:42:55 422 0
ม.3/3 ไหว้ครูปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-08 09:33:40 289 0
ม.3/3 ทีมงานทำพานไหว้ครูปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-07 15:41:16 276 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
รับเข็มสภานักเรียน ปี2560

เมื่อ : 2017-06-08 15:01:48 258 0
ทำดอกไม้จัน งานสภานักเรียน รร.นครสวรรค์

เมื่อ : 2017-06-06 09:44:13 294 0

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
15976  ประกาศ

NSSC-KM © 2017

Generated 0.475304 sec.