kanlayakon หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ ครูกัลยากร เปรมจิตต์ วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5

นางกัลยากร  เปรมจิตต์  
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

คิวอาร์โคด.png


เศรษฐศาสตร์
• eDltv ทางไกลผ่านดาวเทียม
• เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เตรียมอุดม
• อุปสงค์ - อุปทาน เตรียมอุดม
• การค้าระหว่างประเทศ เตรียมอุดม
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เหตุการณ์ปัจจุบัน ส30208
• สงครามโลก 1
• สงครามโลก 2
• หลักธรรม
• ติวศาสนา
• ติวเศรษฐศาสตร์

สืบค้นข้อมูล
• kanlayakon
• อาหารดัง

หนังสือพิมพ์
• มติชน
• ไทยรัฐ
• กัลยากร
• กระปุก
• เนื้อ
• ฮวงจุ้ยบ้าน

เนื้อหา เศรษฐศาสตร์ ม.5
• 1.เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
• 2. ราคาในระบบเศรษฐกิจ
• 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
• 4. สหกรณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• 5.เศรษฐกิจพอเพียง
• 6. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
• 7. นโยบายการเงิน การคลัง
• 8. เงินเฟ้อ

การบ้าน เศรษฐศาสตร์ ม.5
• เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
• ระบบเศรษฐกิจ กลไกราคา ตลาด
• การพัฒนเศรษฐกิจไทย
• สหกรณ์ การรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาชุมชนไทย
• เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
• นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
• วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ
• การบ้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แบบทดสอบ เศรษฐศาสตร์ ม.5

งานสอนเศรษฐศาสตร์
• สินค้านำเข้า-ส่งออก ไทย
• การค้าระหว่างประเทศ ( เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
• เส้นทางสายไหม
• สอนศาสตร์ นโยบายการเงิน
• สอนศาสตร์ นโยบายการคลัง
• economics
• เศรษฐศาสตร์ อ.ชัย
• สูตรอาหารญี่ปุ่น - ฝรั่ง
• นโยบายการเงิน - การคลัง
• 6. การค้าระหว่างประเทศ


พระพุทธศาสนา ม.6
• พระไตรปิฏก
• วันสำคัญพระพุทธศาสนา หลักธรรม
• ข้อสอบ o - net พระพุทธศาสนา ม.6
• ติว ศาสนา
• ใบงาน เรื่อง อริยสัจ 4
• ศาสนาสากล
• แบบทดสอบ หลักธรรมพระพุทธศาสนา
• ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
• บรรยายหลักธรรม
• แบบทดสอบความสำคัญพระพุทธศาสนา
• อริยสัจ 4
• ติวสังคม 5 สาระ
• แบบทดสอบพระไตรปิฎก
• แบบทดสอบพุทธสาวก พุทธสาวิกา
• ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 ข้อ
• แบบทดสอบศาสนพิธี
• หลักธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
• ใบงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
• แบบทดสอบหลักธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
• การบริหารจิต สติปัฏฐาน 4
• โยนิโสมนสิการ
• แบบทดสอบโยนิโสมนสิการ
• การปฏิบัติธรรม แบบเคลื่อนไหว
• เฉลลยข้อสอบสังคม O - Net 2560

แบบทดสอบศาสนาสากล
•
•

26-28 ธ.ค.2561 ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าวสาร
โกเอนก้า สติปัฏฐาน4
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-09 17:46:09 493 0
วัดป่าโสมพนัส ความลับของกายใจ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-08 09:33:38 480 0
วัดป่าถ้ำวัว
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-06 09:15:35 469 0
วัดมาบจันทร์ ระยอง
เมื่อ : 2018-11-28 21:08:01 570 0 ข่าวสาร
สัจธรรมแห่งชีวิต
เมื่อ : 2018-11-26 07:01:25 628 0 ข่าวสาร
โยนิโสมนสิการ ว. วชิรเมธี
เมื่อ : 2018-11-20 08:55:35 471 0 ข่าวสาร
หลวงพ่อชา วัดป่านานาชาติ
เมื่อ : 2018-11-19 18:29:22 536 0 ข่าวสาร
แสงธรรมแห่งดอยสูง
เมื่อ : 2018-11-13 19:32:12 545 0 ข่าวสาร
ปริศนาธรรม ไร่เชิญตะวัน
เมื่อ : 2018-11-13 18:33:45 560 0 ข่าวสาร
เอลนีโญ ลานิญา
เมื่อ : 2018-11-13 11:31:16 576 0 ข่าวสาร
ทำอย่างไร ไม่เครียด ดร.วรภัทร
เมื่อ : 2018-11-12 20:08:36 543 0 ข่าวสาร
วัดนาหลวง อุดรธานี
เมื่อ : 2018-11-11 19:46:17 719 0 ข่าวสาร
อานาปานสติ ว.วชิรเมธี
เมื่อ : 2018-11-11 19:33:42 585 0 ข่าวสาร
ทางนำชีวิต ชีวิตที่มีคุณค่า
เมื่อ : 2018-11-11 19:00:55 469 0 ข่าวสาร
นิพพาน ดร.วรภัทร
เมื่อ : 2018-11-11 15:51:44 521 0 ข่าวสาร
สติปัฏฐาน 4
เมื่อ : 2018-11-10 10:33:55 744 0 ข่าวสาร
จีน
เมื่อ : 2018-11-10 10:03:06 714 0 ข่าวสาร
บรรลุธรรม
เมื่อ : 2018-11-10 09:34:27 515 0 ข่าวสาร
การบริหารจิต โยนิโสมนสิการ
เมื่อ : 2018-11-07 10:39:41 504 0 ข่าวสาร
หลักธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เมื่อ : 2018-11-07 09:01:23 471 0 ข่าวสาร
วิธีการดับทุกข์ในเสี้ยววินาที
เมื่อ : 2018-11-02 16:04:31 533 0 ข่าวสาร
หัวใจพระพุทธศาสนา
เมื่อ : 2018-10-28 18:08:59 506 0 ข่าวสาร
การสังคายนาพระไตรปิฎก
เมื่อ : 2018-08-20 13:19:06 508 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ความสุข

เมื่อ : 2018-11-16 12:11:57 522 0

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
177398  
NSSC-KM © 2017

Generated 1.299999 sec.