chu หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูchu

นายชูเกียรติ  สุราภาEmbarassed
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
chukeatton@gmail.com
โรงเรียนนครสวรรค์
qrcrot chu.png




สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• bing
•
• google

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง3
• ช่อง5
• ช่อง7
• ช่อง9
• ช่องtpbs
• ช่องnbt

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (ง22101)
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด

เนื้อหาวิชา
• อุปกรณ์ไฟฟ้า
• การต่อวงจรไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์
17 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.1 
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.4 

18 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.2
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.5

24 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.3
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.6
10 ก.ย.2562       - ครูส่งผลการเรียนซ้ำของนักเรียน (ถ้ามี)
                           - ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค

16 ก.ย.2562       - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
16-20 ก.ย.2562  - เปิดระบบ SGS ให้ครูแก้ไข/กรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาค

20 ก.ย.2562       - เช้า  ตักบาตรอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนา ร.ร.น.ว.
                           - สาย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในหอประชุมฯ
                           - ค่ำ   งานเลี้ยงครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562

21 ก.ย.2562       - วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์(จัดงาน 20 ก.ย.62)
23-25 ก.ย.2562  - นร.ม.ปลาย  สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
26-27 ก.ย.2562  - นร.ม.ต้น     สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
                           - นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษา

30 ก.ย.2562        - นร.ม.ต้น    สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
1 ต.ค.2562          - เปิดระบบ SGS/BOOKMARK ให้ครูบันทึกคะแนนเก็บ
                              หลังกลางภาค/
คะแนนปลายภาค ให้เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น.

9 ต.ค.2562          - ครูส่งบันทึกหลังสอน
10 ต.ค.2562        - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
11-22 ต.ค.2562  - ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

 

ข่าวสาร
อบรมkmกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-16 15:17:26 1056 0
เครื่องมืองานช่างพื้นฐาน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-06-10 15:12:47 1054 0
การต่อสายไฟ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-03-25 14:14:33 1059 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
การอยู่ค่ายพักแรม

เมื่อ : 2016-04-09 12:41:14 1052 0


เมื่อ : 2015-06-09 09:07:09 1053 0


เมื่อ : 2015-06-09 08:50:40 1050 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
รูปลูกเสือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-04-09 12:47:17 718
รูปตัวเอง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-24 13:30:36 847
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-03-24 13:13:52 826
การต่อสายไฟ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-24 13:08:26 807

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
364464  




NSSC-KM © 2017

Generated 0.936507 sec.