thongthong หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูธงทอง:สร้างเสริมประสบการณ์ it

 Cool นายธงทอง  ล้วนเหล่่าอังกูรCool
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
thongthong6@hotmail.com

qrfree_kaywa_com.png


สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• bing

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
เดือนพฤษภาคม 2562

6ปิดเรียนจันทร์วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
อังคาร                          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อปฏิบัติงาน
พุธ        07.30-08.00นักเรียนชั้น ม.1 ลงทะเบียนปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว
               16.00 น.          นักเรียนชั้น ม.1 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล

9พฤหัสบดี   07.30-08.00 น. นักเรียนชั้น ม.4ลงทะเบียนปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว9-11 พ.ค. 62 อบรมครูด้วยระบบทางไกล(STEM) มัธยมศึกษาตอนต้น                 16.00 น. นักเรียนชั้น ม.4รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
10ศุกร์      08.00 น.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2, ม.5 เข้าแถวเคารพธงชาติ (ชุดนักเรียน)
              08.30-10.00 น.ม.2รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
              08.30-10.00 น. ม.5รับหนังสือเรียน ณหอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
              10.00 น. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและสวัสดิการโรงเรียนฯ
              13.00 น.ม.3รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
              13.00น. ม.6รับหนังสือเรียน ณหอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
              14.30 .ประชุมสหกรณ์ฯหอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
1จันทร์      09.00 . ประชุครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง งานประกันคุณภาพฯณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี
14อังคาร                 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256
17ศุกร์17-20พ.ค. 62 อบรมครูด้วยระบบทางไกล(STEM) มัธยมศึกษาตอนต้น 
18วันหยุดเสาร์-วันวิสาขบูชา-สนามสอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง
19วันหยุอาทิตย์-สนามสอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง
20ปิดเรียนจันทร์หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
21สัปดาห์ที่ 2อังคาร21-22พ.ค. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว / เรียนซ้ า ภาคเรียนที่ 2/2561 (ม.1-ม.
23พฤหัสบดี-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน(Course Syllabus)-23-29พ.ค.สอบแก้ตัว นักเรียน ม.1 ม.
25วันหยุดเสาร์-สนามสอบมหาวิทยาลัยรามค าแห
26วันหยุดอาทิตย์-สนามสอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง
27สัปดาห์ที่ 3จันทร์28.-4มิ..ก าหนดช าระเงินระดทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1กลุ่มบริหารงบประม
ข่าวสาร
การปลูกผักบุ้งในตะกร้า
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-16 15:45:39 1202 0
อบรม KM สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-16 15:20:25 1172 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
การปลูกพืชไร้ดิน

เมื่อ : 2015-06-04 17:43:07 1204 0
การปลูกพืช

เมื่อ : 2015-06-04 17:40:04 1175 0
โต๊ะปลูกผักในบ้าน

เมื่อ : 2015-06-04 17:34:14 1194 0

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
380778  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.414207 sec.