anuwat หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่่โฮมเพจครูอนุวัตร : พระพุทธศาสนาพัฒนาจิต

       นายอนุวัตร  วินัยพานิช
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

qrcrod.png


สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก

โทรทัศน์
• ช่อง3
• ช่อง5
• ช่อง7
• ช่อง9
• itv
• tnn
• เนชั่นทีวี

ส 22101-ส22105 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม3-4
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด
• คำอธิบายรายวิชา
• POWER POINT พระพุทธศาสนา
• สไลด์ วิชาพระพุทธ ม.2เรื่อง พระไตรปิฏก
• สไลด์ วิชาพระพุทธ ม.2 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
• สไลด์ วิชาพระพุทธ ม.2 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาพระพุทธ ม.2
• ชุดที่ 1
• ชุดที่ 2
• ชุดที่ 3
• ชุดที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์
 8 พ.ค.2561          ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อทำงาน

Tongue Out  9 พ.ค.2561         สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว ม.1
Tongue Out  10 พ.ค.2561        สื่อสัมพันธ์ฉันม่วง-ขาว ม.4

Tongue Out 11 พ.ค.256          ม.2 ม.5 รับตารางเรียน+หนังสือ
Tongue Out 15 พ.ค.2561        ม.3 ม.6 รับตารางเรียน+หนังสือ

Tongue Out 15 พ.ค.2561        ประชุมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี

Tongue Out 16 พ.ค.2561        เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

Tongue Out 29 พ.ค.2561         หยุดราชการวันวิสาขบูชา

Tongue Out 30 พ.ค.- 5 มิ.ย.2561  ชำระเงินระดมทรัพยากร       

Tongue Out 31 พ.ค. 2561         รณรงค์วันดสูบบุหรี่โลก

Cry 31 พ.ค. 2561         สรุปรายงาน PLC

Tongue Out 1-29 มิ.ย.2561     แข่งขันกีฬาคณะสี (นอกเวลาเรียน)

Tongue Out 7 มิ.ย.2561          พิธีไหว้ครู

Tongue Out 9-10 มิ.ย.2561     เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 16-17 มิ.ย.2561   เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 4-6 ก.ค.2561       แข่งขันกีฬาคณะสี (เต็มวัน)
Cry 16-20 ก.ค. 2561   สอบกลางภาคเรียน  1/2561
                               ม.6 ไปทัศนศึกษา

Tongue Out 2-3 ส.ค.2561       ชมละคร (ภาษาไทย)
Cry 4 ส.ค. 2561         เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.1
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.4

Tongue Out 5 ส.ค. 2561         เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.2
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.5

Tongue Out 8-10 ส.ค.2561     กิจกรรม ASEAN DAY

Tongue Out 11ส.ค.2561          เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.3
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.6

Cry 15 ส.ค. 2561       ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
Cry 3-7 ก.ย. 2561      สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค

Tongue Out 2-30 ก.ย.2561      ม.6 สมัคร กสพท. ทาง Internet

Tongue Out 19 ก.ย.2561         ประชุมกรรมการสถานศึกษา 3/61

Tongue Out 21 ก.ย.2561         งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

Cry 24-28 ก.ย.2561    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

Tongue Out 1 ต.ค.-30 พ.ย.61  ม.6 สมัครคัดเลือกด้วย Port Folio

Tongue Out 11-21 ต.ค.2561   ปิดภาคเรียน 1/2561
Cry 22 ต.ค.2561        เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 29 ต.ค.-25 ม.ค.    สอนติว ม.6

Tongue Out 30 ต.ค.2561        ม.1 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 31 ต.ค.2561        ม.1 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา
Cry 1 พ.ย.2561          ม.4 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 2 พ.ย.2561          ม.4 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 3-4 พ.ย.2561      เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 5-13 พ.ย.2561     ระดมทรัพยากร ผ่าน Bank
Cry 9-11 พ.ย.2561    แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับเขต)

Tongue Out 10-11 พ.ย.2561  เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง
Cry 17 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.4
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.1

Cry 18 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.5
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.2

Tongue Out 24 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.6
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.3

Tongue Out 25 พ.ย.2561       สอบ นศท. ชั้นปีที่ 3-5

Tongue Out 28-30 พ.ย.2561  งานคาราวานวิทยาศาสตร์ (อวพช)
Cry 13-15 ธ.ค.2561  แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับภาค)

Tongue Out 17-21 ธ.ค.2561  ครูนักเรียน Indonesia มานครสวรรค์

Tongue Out 22 ธ.ค.-28 ก.พ.  ม.6 สมัครคัดเลือกด้วย Port Folio รอบ 2

Tongue Out 22 ธ.ค.2561      กีฬาครู 2561 (ทุ่งหินเทิเป็นเจ้าภาพ)
Cry 22 ธ.ค.2561      งานคืนสู่เหย้าม่วง-ขาว 2561

Tongue Out 24-26 ธ.ค.2561 ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 26-28 ธ.ค.2561 ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 12 ม.ค.2562      วันเด็กแห่งชาติ

Tongue Out 16 ม.ค.2562      วันครู 2562

Tongue Out 17-18 ม.ค.2562  ครูนักเรียนเกาหลีมานครสวรรค์

Cry 28-31 ม.ค.2562  ติวสอบ ONET ม.3
Cry 1-2 ก.พ.2562     ค่ายพักแรม ม.1 

Tongue Out 2-3 ก.พ.2562     ม.3สอบ ONET

Cry 7-9 ก.พ.2562     ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

Cry 13-15 ก.พ.62     แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับประเทศ)

Tongue Out 13-15 ก.พ.62     ม.6 สอบปลายภาค 2/2561

Tongue Out 13-15 ก.พ.62     ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือนวภพ

Tongue Out 19 ก.พ.2562      แสดงผลงานโครงงาน IS

Cry 1-8 มี.ค.2562     ม.1-5 สอบปลายภาค 2/2561

Cry 2-3 มี.ค.2562      ม.6 สอบ ONET

Cry 11-13 มี.ค.2562  ม.2 ม.3 เข้าค่ายโอลิมปิก จ.ระยอง

Cry 11-15 มี.ค.2562  ครูนักเรียนนครสวรรค์ ไป Indonesia
Cry 13-15 มี.ค.2565  ครูนักเรียนนครสวรรค์ ไปเกาหลี

Tongue Out 16-17 มี.ค.2562  ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
Cry 22 มี.ค.2561       ครูแสดงผลงาน Best Practice
ข่าวสาร
ชาดก ม.2
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-15 10:05:49 190 0
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 15:57:00 295 0
มารยาทชาวพุทธ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 15:53:55 312 0
ศาสพิธี
เมื่อ : 2017-06-12 15:31:45 327 0 ข่าวสาร
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เมื่อ : 2015-03-24 12:33:55 503 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
11701  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.472678 sec.