kruworapan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูวรพรรณ : ประวัติศาสตร์ไทย

Smileนางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจSmile
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
wora_re@hotmail.com

qrcode.png


สืบค้นข้อมูล
• google
• Yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน
• Posttoday
• ไทยโพสต์

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• tnn
• nation

วิชา ส31103 ประวัติศาสตร์ 1
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด
• เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 1
• คำอธิบายรายวิชา

แบบฝึกเสริมทักษะ
• กิจกรรมที่ 1 การนับเวลา
• กิจกรรมที่ 2 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
• กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
• กิจกรรมที่ 4 วิธีการทางประวัติศาสตร์
• กิิจกรรมที่ 5 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
• กิจกรรมที่ 6 แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทย

เนื้อหา powerpoint
• ยุคสมัยประวัติศาสตร์
• เวลา ยุคสมัยประวัติศาสตร์
• วิธีการทางประวัติศาสตร์
• หลักฐานทางประวัติศาสตร์
• การปฏิรูปประเทศสมัย ร.5
• การนับเวลา
• บุคคลสำคัญ
• ภูมิปัญญาไทย
• การปฏิวัติ พ.ศ.2475
• ppวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ความเป็นมาของชนชาติไทย
• ความเป็นมาของชนชาติไทย

การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 5
• การปฏรูปราชการบริหารส่วนภูมิภาค
• วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
• การเสด็จประพาสต้น

การปฏวัติสยาม พ.ศ. 2475
• การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
• กบฏบวรเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์
 Smile 7 พ.ค.2562              ครู และบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อปฏิบัติงาน

 Smile 8 พ.ค.2562              กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว ม.1

 Smile 13 พ.ค.2562            ประชุมครูเปิดภาคเรียน
 Smile 21-22 พ.ค.2562       ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

 Smile 28 พ.ค.-4 มิ.ย.2562  ชำระเงินระดมทรัพยากร

 Smile 30 พ.ค.2562            ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

 Smile 31 พ.ค.2562            วันงดสูบบุหรี่โลก
 Smile 13 มิ.ย.2562             วันไหว้ครู
 Smile 26 มิ.ย.2562             วันสุนทรภู่

 Smile  1 ก.ค.2562              วันสถาปนาลูกเสือ

 Smile 22- 26 ก.ค.2562        สอบกลางภาคเรียนที่1/2562

 Smile   1-19 ส.ค.2562         สอนเสริมนักเรียน ม.6 มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
 Smile  12 ส.ค.2562             วันแม่แห่งชาติ 

Smile 13-16 ส.ค.2562           งานสัปดาห์ห้องสมุด

 Smile 17-18, 24 ส.ค.2562    ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

 Smile 23-27 ก.ย.2562          สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

 Smile 11-22 ต.ค.2562          ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

 Smile 24 ต.ค.2562               ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงชื่อปฏิบัติงาน

 Smile 28 ต.ค. 2562              เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 /2562

 Smile 31 ต.ค.- 1 พ.ย.2562     แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 สพม.42

 Smile 21-23 ธ.ค.2562           แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย

 Smile 23-27 ธ.ค.2562           สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ข่าวสาร
ความเป็นมาของชนชาติไทย
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-03 10:34:48 1255 0
STEM Education
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-26 14:04:30 1219 0
ประชาคมอาเซียน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-13 13:37:26 1214 0
PLC
เมื่อ : 2017-06-13 13:24:20 1208 0 ข่าวสาร
ไทยแลนด์ 4.0
เมื่อ : 2017-06-13 13:00:45 1213 0 ข่าวสาร
ยุคสมัยประวัติศาสตร์
เมื่อ : 2017-06-13 09:45:13 1276 0 ข่าวสาร
อาณาจักรโบราณ
เมื่อ : 2017-06-12 15:51:54 1245 0 ข่าวสาร
การปฏิรูปประเทศสมัย ร.5
เมื่อ : 2017-06-12 15:43:12 1224 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
บทความ
เมื่อ : 2019-07-25 16:35:23 1230 0
การปฏิวัติสยามพ.ศ.2475
บทความ
เมื่อ : 2017-11-01 20:59:47 1225 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กีฬาภายใน ปี2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-06 16:16:24 885
กิจกรรมนักเรียน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-23 08:43:29 988
กลุ่มสาระสังคม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-22 17:27:02 888
ความภาคภูมิใจ
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-03-24 13:32:02 1088
กิจกรรมกีฬาสี ปี 2557
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-03-24 13:13:10 1099

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
387564  
NSSC-KM © 2017

Generated 1.258198 sec.