wasanv2002 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูต่าย : Welcome to wasanv2002

นายวสันต์ วิสิทธิ์ ครู คศ.3 Cool
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
wasanv2002@gmail.com

qrcodewasanv.png


สืบค้นข้อมูล
• google
• Yahoo
• Bing
• Ted

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน
• ข่าวสด

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9

ง31101 และ ง31102 การงานอาชีพฯ:งานช่าง
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

25-29 ก.ย.              สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
    และ 2 ต.ค. 60       นักเรียน ม.4-5 ทัศนศึกษา


 30 ต.ค. 2560           เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (ประชุมครู)


 4 พ.ย. 2560            ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.4 บ่าย ม.1)


 5 พ.ย. 2560            ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.5 บ่าย ม.2)


 6 พ.ย. 2560            เริ่มสอนเสริมนักเรียน ม.6


 11 พ.ย. 2560          ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.6 บ่าย ม.3)


 25-29 ธ.ค.2560      สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560


 16 ม.ค. 2561          วันครู


 8-31 ม.ค. 2561       เริ่มสอนเสริมเตรียมสอบ ONET ม.3


  24-26 ม.ค. 2561    ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา


 1-2 ก.พ. 2561        ค่ายพักแรม ม.1 โรงเรียนนครสวรรค์


 3-4 ก.พ. 2561        ม.3 สอบ ONET ปีการศึกษา 2560


 14-16 ก.พ. 2561     ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
                              ค่ายพักแรม ม.3 ค่ายลูกเสือนวภพ


 23 ก.พ. 2561          แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและ IS


 1 มี.ค. 2561            ม.1-2 สอบข้อสอบมาตรฐาน


 3-4 มี.ค. 2561         ม.6 สอบ ONET


 2-9 มี.ค.2561          ม.1-5 สอบปลายภาคเรียน


 10 มี.ค. 2561          ม.6 สอบ กสพท. 


 12-14 มี.ค. 2561     ค่ายโอลิมปิก จังหวัดระยอง


 15-16 มี.ค. 2561     ครูแสดงผลงาน Best Practice


 12-16 มี.ค. 2561     นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดูงานประเทศเกาหลี


 31 มี.ค. 2561          มอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6


 1  เมษายน 2561      ปิดภาคเรียนที่ 2/2560


ข่าวสาร
อบรม KM กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-16 15:17:48 209 0

ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-01-18 09:46:39 354 0
4A Model
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-03-24 13:18:43 1089 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2017-06-16 15:16:20 185 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ตรวจและคุมงานอาคาร 318ล/55ก. ร.ร.สตรีนครสวรรค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-17 08:26:17 36

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-17 08:25:08 38
งานก่อสร้างและปรับปรุง
กิจกรรม

เมื่อ : 2017-12-18 06:11:33 130
USA.
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-06-20 09:14:34 209
ครูประจำชั้น1/7 ปีการศึกษา 2559
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-05-18 15:27:18 214
Tokyo 3-9 เมษายน 58
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-04-12 19:03:49 356
ผลงานนักเรียน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-24 05:11:19 417
โชคดีได้ไป Hokkaido กับฟิลม์กันรอยFocus 5-10 มีค.58
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-24 04:52:15 401

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
13218  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.730249 sec.