yaris272 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

1-30 มิ.ย. 2560     แข่งขันกีฬาสีหลังเลิกเรียน

 8 มิ.ย. 2560          พิธีไหว้ครู/ประเพณีเดินขึ้นเขากบ
 5-7 ก.ค. 2560       แข่งกีฬาคณะสี รอบสุดท้าย (เต็มวัน)
 24-31 ก.ค. 2560   สอบกลางภาคเรียน 
                               นักเรียนม.6 ไปทัศนศึกษา
 10 ส.ค. 2560        กิจกรรม ASEAN DAY
 15-17 ก.ย. 2560   ครูและบุคลากรไปทัศนศึกษา
 21 ก.ย. 2560        งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
                              กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

 25-29 ก.ย.           สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
    และ 2 ต.ค. 60       นักเรียน ม.4-5 ทัศนศึกษา
 30 ต.ค. 2560       เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (ประชุมครู)
 4 พ.ย. 2560         ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.4 บ่าย ม.1)
 5 พ.ย. 2560         ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.5 บ่าย ม.2)
 6 พ.ย. 2560         เริ่มสอนเสริมนักเรียน ม.6
 11 พ.ย. 2560       ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.6 บ่าย ม.3)

 25-29 ธ.ค.2560    สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
 16 ม.ค. 2561        วันครู

 8-31 ม.ค. 2561    เริ่มสอนเสริมเตรียมสอบ ONET ม.3

  24-26 ม.ค. 2561  ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

 1-2 ก.พ. 2561      ค่ายพักแรม ม.1 โรงเรียนนครสวรรค์

 3-4 ก.พ. 2561      ม.3 สอบ ONET ปีการศึกษา 2560

 14-16 ก.พ. 2561  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
                              ค่ายพักแรม ม.3 ค่ายลูกเสือนวภพ

 23 ก.พ. 2561       แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและ IS

 1 มี.ค. 2561         ม.1-2 สอบข้อสอบมาตรฐาน
 3-4 มี.ค. 2561      ม.6 สอบ ONET

 2-9 มี.ค.2561       ม.1-5 สอบปลายภาคเรียน

 10 มี.ค. 2561       ม.6 สอบ กสพท. 
 12-14 มี.ค. 2561  ค่ายโอลิมปิก จังหวัดระยอง
 15-16 มี.ค. 2561  ครูแสดงผลงาน Best Practice
 12-16 มี.ค. 2561  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดูงานประเทศเกาหลี
 31 มี.ค. 2561       มอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6
 1  เมษายน 2561   ปิดภาคเรียนที่ 2/2560

นายธนิต   ภู่มณี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนนครสวรรค์
qrcode tanit.png

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• สารสนเทศ
• ดาวเทียม
• แผนที่

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• ช่อง 11

ภูมิศาสตร์ 1 ส33102
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 , 24 , 26   มีนาคม  2558 ครูอบรม I-schoolInnocent


25 มีนาคม  2558 กีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษาCool


27  มีนาคม  2558 พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6Money Mouth

ข่าวสาร
กระบวนการแปรสัญฐาน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 15:57:27 480 0
ระบบอ้างอิง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 15:32:32 558 0
เวลามาตรฐานอาเซียน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-06-09 15:39:32 437 0

เมื่อ : 2015-06-09 15:30:44 1368 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2017-06-12 15:57:08 187 0
Angry Birds
บทความ
เมื่อ : 2015-03-24 10:08:40 466 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมกีฬาสี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-24 13:14:16 296

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
10570  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.591452 sec.