Krutiew หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

      Mrs. Poonsuk kritfuangfoo    
   Foreign Language Department
       Nakhonsawan  School
  E-mail: poonsuk543@gmail.com

image.jpg


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
นักเรียนที่รักของฉัน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-08 15:25:42 408
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-24 17:25:13 424
กิจกรรมพิธีอำลาอาลัย นักเรียนชั้นม. 6
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-24 17:14:16 416
กิจกรรม PLC
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-24 17:14:04 412
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-24 17:13:56 417
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนของกลุ่มสาระ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-24 17:13:47 398
การอบรมคูปอง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-24 17:13:26 411
นิเทศการสอน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-24 17:13:14 435
กิจกรรมศึกษาดูงาน / พัฒนาบุคลากร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-24 17:12:52 417
English Camp 2016
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-12-02 08:25:21 603
คณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า OBEC Award 2015
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-03-25 21:49:19 690
Chinese New Year 2019
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-03-25 21:48:36 762
นิทรรศการ Best Practice ประจำปีการศึกษา 2558
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-03-25 21:14:54 681
สืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-03-25 21:12:44 643
English Project Work
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-06-03 14:16:42 762
นักเรียนที่รักของฉันปี57
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-03-19 14:21:07 840
กำลังแสดงหน้า 1/1
<<
1
>>

NSSC-KM © 2017

Generated 0.662316 sec.