Somjit หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Welcom to Home page Somjit

นายสมจิตร  ใจยพรหม
สุขศึกษาและพลศึกษา
somjit2020@hotmail.com

Somjit.nssc.ac.th.png


สืบค้นข้อมูล
• Google
• yahoo
• Bing
• Youtube

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• สยามกีฬา

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• ไทย PBS

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกา 1
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงานที่ 1
• ใบงานที่ 2
• ใบงานที่ 3
• ใบงานที่ 4
• ใบงานที่ 5
• ใบงานที่ 6
• ใบงานที่ 7
• ใบงานที่ 8

สัตว์เลี้ยง
• L.m.rott
• p.p.rottweiler

สิ่งที่น่าจดจำ
• สิ่งที่น่าจดจำ
• วอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย 2559
• คู่มือนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์17 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.1 
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.4 

18 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.2
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.5

24 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.3
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.6

10 ก.ย.2562       - ครูส่งผลการเรียนซ้ำของนักเรียน (ถ้ามี)
                           - ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค

16 ก.ย.2562       - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
16-20 ก.ย.2562  - เปิดระบบ SGS ให้ครูแก้ไข/กรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาค

20 ก.ย.2562       - เช้า  ตักบาตรอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนา ร.ร.น.ว.
                           - สาย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในหอประชุมฯ
                           - ค่ำ   งานเลี้ยงครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562

21 ก.ย.2562       - วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์(จัดงาน 20 ก.ย.62)
23-25 ก.ย.2562  - นร.ม.ปลาย  สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
26-27 ก.ย.2562  - นร.ม.ต้น     สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
                           - นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษา

30 ก.ย.2562        - นร.ม.ต้น    สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
1 ต.ค.2562          - เปิดระบบ SGS/BOOKMARK ให้ครูบันทึกคะแนนเก็บ
                              หลังกลางภาค/คะแนนปลายภาค ให้เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น.

9 ต.ค.2562          - ครูส่งบันทึกหลังสอน
10 ต.ค.2562        - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
11-22 ต.ค.2562  - ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร

ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-04 16:43:15 411 0
ระบบของร่างกาย
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-04 16:37:06 398 0
Digital TV
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-03-19 10:41:46 1151 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมกีฬาสี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-19 14:21:22 673

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
17157  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.442378 sec.