pranee หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ : คุณครูปราณี ดิษเจริญ

ครูปราณี  ดิษเจริญ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
praneedid@yahoo.com
qrfree.kaywa.com.png


สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• bing

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

ทีวี
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• ช่อง เนชั่น
• ช่อง 11

วิทยาศาสตร์ 1
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน ภาวะโลกร้อน
• แบบฝึกหัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
เดือนพฤษภาคม

6 ปิดเรียน จันทร์ วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

7 อังคาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณฯ กลุ่มสาระฯ

8 พุธ 07.30-08.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 ลงทะเบียนปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 16.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พฤหัสบดี 07.30-08.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 ลงทะเบียนปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 9-11 พ.ค. 62 อบรมครูด้วยระบบทางไกล (STEM) มัธยมศึกษาตอนต้น 16.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ศุกร์ 08.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2, ม.5 เข้าแถวเคารพธงชาติ (ชุดนักเรียน) 08.30-10.00 น. ม.2 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล 08.30-10.00 น. ม.5 รับหนังสือเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ 10.00 น. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและสวัสดิการโรงเรียนฯ 13.00 น. ม.3 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล 13.00 น. ม.6 รับหนังสือเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ 14.30 น. ประชุมสหกรณ์ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ กลุ่มบริหารกิจการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ สหกรณ์สามัญฯ
13 สัปดาห์ที่ 1 จันทร์ 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง งานประกันคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
14 อังคาร เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหาร
17 ศุกร์ 17-20 พ.ค. 62 อบรมครูด้วยระบบทางไกล (STEM) มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
18 วันหยุด เสาร์ - วันวิสาขบูชา - สนามสอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มบริหารวิชาการ
19 วันหยุด อาทิตย์ - สนามสอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มบริหารวิชาการ
ข่าวสาร
ดาวเทียม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-18 11:27:50 1188 0
วีดีโอ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-14 16:11:57 1185 0
แรงพยุง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-14 16:03:02 1185 0
อบรม km วิทยาศาสตร์
เมื่อ : 2017-06-14 15:51:24 1187 0 ข่าวสาร
การทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ไข่ลอยได้
เมื่อ : 2015-06-12 07:57:24 1182 0 ข่าวสาร
สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
เมื่อ : 2015-06-10 12:33:28 1182 0 ข่าวสาร
อาหารกับสารอาหาร
เมื่อ : 2015-06-10 12:19:30 1186 0 ข่าวสาร
สารละลายกรด-เบส ; ไอออนในสารละลาย
เมื่อ : 2015-06-10 07:41:21 1184 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2019-08-27 11:41:41 1185 0
ผลการแข่งขันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อ : 2019-08-22 14:59:53 1186 0


เมื่อ : 2019-08-22 11:20:15 1187 0

เมื่อ : 2017-08-18 11:27:34 1184 0
วีดีโอ ภาวะโลกร้อน
เมื่อ : 2015-04-02 10:51:06 1189 0 บทความ
digital tv
เมื่อ : 2015-03-19 10:39:40 1185 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-14 15:58:33 681
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-03-19 14:26:27 920

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
381466  กิจกรรม


NSSC-KM © 2017

Generated 1.211231 sec.