krusuwanna หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

welcome to homepage krusuwanna : กลุ่มสาระการเรียนรุู้สุขศึกษาและพลศึกษา IT

ครูสุวรรณา  ภมรพิบูลย์ CoolWinkSmile
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
S_paw_@hotmail.com


 


สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• bing
• youtube

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน
• ผู้จัดการ

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• โทรทัศน์ครู
• ทรู ปลูกปัญญา

พ 22101 สุขศึกษา 3
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด
• ใบความรู้
• แผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิชาสุขศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
29 ตุลาคม 2561                             เปิดภาคเรียนที่ 2/2561                                                   
8 -10 พฤศจิกายน 2561 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต42
5-12 พฤศจิกายน 2561  รับเงินระดมทรัพยากร ในระบบ E -BANKING
17   พฤศจิกายน 2561   09.00-12.00 น. ระดมทรัพยากรประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.6
                               12.00-16.00 น. ระดมทรัพยากรประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.3
18 - พฤศจิกายน 2561  09.00-12.00 น. ระดมทรัพยากรประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.5
                               12.00-16.00 น. ระดมทรัพยากรประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2
24    พฤศจิกายน 2561  09.00-12.00 น. ระดมทรัพยากรประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.4
                               12.00-16.00 น. ระดมทรัพยากรประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.1
1        ธันวาคม 2561    วันเอดส์โลก
15      ธันวาคม 2561    งานราตรี ม่วง-ขาว
18      ธันวาคม 2561  งานสายสัมพันธ์สามัญศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
21-23 ธันวาคม 2561  แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับชาติ จ.พะเยา             
26-28 ธันวาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2-3 มกราคม 2562     สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
16      มกราคม 2562    วันครู
31มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2562  ลูกเสือเนตรนารี ม.1 เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนนนครสวรรค์
2-3 กุมภาพันธ์ 2562    นักเรียนชั้นม. 3 สอบ O-NET
4-6 กุมภาพันธ์ 2562    นักเรียนชั้นม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
4 กุมภาพันธ์ 2562       นักเรียนชั้น ม.2ห้องเลขคี่ ทัศนศึกษา
5 กุมภาพันธ์ 2562       นักเรียนชั้น ม.2ห้องเลขคู่ ทัศนศึกษา
6-8 กุมภาพันธ์ 2562     ลูกเสือเนตรนารี ม.2 เข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล                  
13-15 กุมภาพันธ์ 2562  ลูกเสือเนตรนารี ม.3 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล
16-19 กุมภาพันธ์ 2562  นักเรียนชั้นม.6 สอบ GAT-PAT
23-27 กุมภาพันธ์ 2562  รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
                                รับสมัครนักเรียนชั้นม.4 โครงการพสวท.(สมทบ) โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์
22 กุมภาพันธ์ 2562    นักเรียนชั้นม.1- 2 สอบ ข้อสอบมาตรฐาน
2-3 มีนาคม 2562      นักเรียนชั้นม.6 สอบ O-NET
1-8 มีนาคม 2562      นักเรียนชั้นม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 9  มีนาคม 2562      สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
10 มีนาคม 2562       สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 โครงการ พสวท.(สมทบ) 
12 มีนาคม 2562       ผู้บริหาร ครูและบุคลากรแสดงผลงาน Best practrice 
13 พฤษภาคม 2562   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,5 รับหนังสือเรียน                           
14 พฤษภาคม 2562   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3,6 รับหนังสือเรียน 
15 พฤษภาคม 2562 ประชุมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อรองรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
16  พฤษภาคม 2562    เปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562
ข่าวสาร
โรคมากับภัยหนาว
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-18 16:45:59 362 0
ไวรัสโรตา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-18 16:42:30 169 0
ไวรัสโรคท้องร่วง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-18 16:34:42 194 0
คำขวัญวันเอดส์โลก
เมื่อ : 2015-12-01 11:36:04 693 0 ข่าวสาร
แคปชั่น เวอร์ชั้น 2
เมื่อ : 2015-11-17 14:01:18 4367 0 ข่าวสาร
โรคไข้เลือดออก
เมื่อ : 2015-11-11 11:19:46 1941 0 ข่าวสาร
ค่า BMI
สร้างโดย : krusuwanna
เมื่อ : 2015-10-12 15:10:39 644 0 ข่าวสาร
ค่า BMI
เมื่อ : 2015-10-12 15:10:39 644 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2018-01-18 16:45:44 202 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมกีฬาสี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-19 14:16:50 345

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
30199  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.788247 sec.