kruped หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ ครูสุภัทรา ชะรัดรัมย์


นางสาวสุภัทรา  ชะรัดรัมย์

สุขศึกษาและพลศึกษา

supatra0566@gmail.com

qrcord.png


สืบค้นข้อมูล
• Google
• yahoo
• bing
• youtube

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• ช่อง 11

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• พ23101 สุขศึกษา5
• แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1
• แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่2
• แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3
• แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่4
• แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่5
• แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่6
• แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
17 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.1 
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.4 

18 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.2
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.5

24 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.3
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.6
10 ก.ย.2562       - ครูส่งผลการเรียนซ้ำของนักเรียน (ถ้ามี)
                           - ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค

16 ก.ย.2562       - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
16-20 ก.ย.2562  - เปิดระบบ SGS ให้ครูแก้ไข/กรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาค

20 ก.ย.2562       - เช้า  ตักบาตรอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนา ร.ร.น.ว.
                           - สาย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในหอประชุมฯ
                           - ค่ำ   งานเลี้ยงครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562

21 ก.ย.2562       - วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์(จัดงาน 20 ก.ย.62)
23-25 ก.ย.2562  - นร.ม.ปลาย  สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
26-27 ก.ย.2562  - นร.ม.ต้น     สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
                           - นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษา

30 ก.ย.2562        - นร.ม.ต้น    สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
1 ต.ค.2562          - เปิดระบบ SGS/BOOKMARK ให้ครูบันทึกคะแนนเก็บ
                              หลังกลางภาค/
คะแนนปลายภาค ให้เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น.

9 ต.ค.2562          - ครูส่งบันทึกหลังสอน
10 ต.ค.2562        - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
11-22 ต.ค.2562  - ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร
อาหารสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-28 17:43:17 382 0
อาหารสำหรับนักกีฬา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-22 17:11:57 336 0
อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-28 14:32:18 336 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
Digital TV
บทความ
เมื่อ : 2015-03-19 10:41:46 822 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-29 16:19:51 240

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
8715  ประกาศ

NSSC-KM © 2017

Generated 0.630904 sec.