krumarn หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูสมาน : Physics teacher NSSC

ชื่อ  สมาน  นามสกุล สุขสุ่ม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 Email  :  ku.marn@hotmail.com

QR Code ครูสมาน.png



สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing
• Youtube

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน
• สยามกีฬา

วารสาร
• บ้านและสวน

รายการโทรทัศน์
• ทีวีช่อง 3
• ทีวีช่อง 5
• ทีวีช่อง 7
• ทีวีช่อง 9
• ทีวีช่องการศึกษา
• ทีวีช่อง Workpoint

ว32203 ฟิสิกส์ 3

ว32203 ฟิสิกส์ 3
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบความรู้
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด
• ข้อสอบ
• เอกสารประกอบการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 มุทิตาจิตครูเกษียณ


 25-29 ก.ย.              สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
    และ 2 ต.ค. 60       นักเรียน ม.4-5 ทัศนศึกษา


 30 ต.ค. 2560           เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (ประชุมครู)


 4 พ.ย. 2560            ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.4 บ่าย ม.1)


 5 พ.ย. 2560            ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.5 บ่าย ม.2)


 6 พ.ย. 2560            เริ่มสอนเสริมนักเรียน ม.6


 11 พ.ย. 2560          ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.6 บ่าย ม.3)


 25-29 ธ.ค.2560      สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560


 16 ม.ค. 2561          วันครู


 8-31 ม.ค. 2561       เริ่มสอนเสริมเตรียมสอบ ONET ม.3


  24-26 ม.ค. 2561    ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา


 1-2 ก.พ. 2561        ค่ายพักแรม ม.1 โรงเรียนนครสวรรค์


 3-4 ก.พ. 2561        ม.3 สอบ ONET ปีการศึกษา 2560


 14-16 ก.พ. 2561     ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
                              ค่ายพักแรม ม.3 ค่ายลูกเสือนวภพ


 23 ก.พ. 2561          แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและ IS


 1 มี.ค. 2561            ม.1-2 สอบข้อสอบมาตรฐาน


 3-4 มี.ค. 2561         ม.6 สอบ ONET


 2-9 มี.ค.2561          ม.1-5 สอบปลายภาคเรียน


 10 มี.ค. 2561          ม.6 สอบ กสพท. 


 12-14 มี.ค. 2561     ค่ายโอลิมปิก จังหวัดระยอง


 15-16 มี.ค. 2561     ครูแสดงผลงาน Best Practice


 12-16 มี.ค. 2561     นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดูงานประเทศเกาหลี


 31 มี.ค. 2561          มอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6


 1  เมษายน 2561      ปิดภาคเรียนที่ 2/2560


ข่าวสาร
ดาวเสาร์ใกล้โลก
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-15 15:45:20 261 0
ฟิสิกส์กับชีวิตประจำวัน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-15 15:42:07 228 0
เครื่องบินส่นตัว
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-15 15:37:35 184 0
วิทยาศาสตร์จากyoutube
เมื่อ : 2017-06-15 15:30:18 194 0 ข่าวสาร
อบรม KM กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ รุ่น 2
เมื่อ : 2017-06-15 15:20:12 217 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ฟิสิกส์กับชีวิตประจำวัน

เมื่อ : 2017-06-15 15:42:07 223 0
สีบอกนิสัย
บทความ
เมื่อ : 2015-03-19 11:07:21 574 2
หงส์หยก
บทความ
เมื่อ : 2015-03-19 10:58:54 1113 0
Digital TV
เมื่อ : 2015-03-19 10:36:31 527 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ค่าย พสวท.ปี 2556
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-03-19 14:16:44 389

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
12191  




NSSC-KM © 2017

Generated 0.778926 sec.