krujaae หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Try to be the best version of yours

SmileMiss Kritsana  BoonchuenKiss
 Foreign Language Department
       k_jaae@hotmail.com
 
qrcodefree.png

 


งานหน้าที่พิเศษ: งานพัฒนาบุคลากรและเลื่อนวิทยฐานะ
• เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว21
• โปรแกรม Logbook
• คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher
• PowerPoint โปรแกรม LTeacher
• แบบ วฐ.1-3 (ปรับปรุงใหม่) สพฐ.
• หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
• คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
• วิดีโอการกรอก Logbook
• การใส่งานในแฟ้มเอกสารครูผู้ช่วยแบบใหม่
• ว20

ศัพท์ข่าวจาก Bangkok Post
• Set 1: Voters

Learning Sourcesซแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
• Nakhonsawan school
• TED
• Youtube
• Nakhonsawan smart school
• Google Scholar

งานบุคลากร
• คู่มือการขอต่ออายุฯฉบับแก้ไข
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใบอนุญาตฯ
• ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
• ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• สำนักงาน ก.ค.ศ.
• สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ

์Newspaper
• Bangkok Post
• Matichon
• ์Nation

English Dictionary
• Oxford dictionaries
• Cambridge Dictionary Online
• Merriam-Webster
• Thesaurus

กิจกรรม

แหล่งรวมการเรียนการสอนของครูจ๊ะเอ๋ กฤษณา

แนวข้อสอบกลางภาครายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน อ33204 ม.6

ภาคเรียนที่ 2/2563

     ปรนัย จำนวน 28 ข้อ อัตนัยจำนวน 1 ข้อ (Writing an essay)

  •  เนื้อหาจากบทที่ 5 และ 6

  • Part 1 Vocabulary

  • Part 2 Writing

  • Part 3 Unseen reading


ข่าวสาร
Online Museums
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-03-19 19:54:16 1206 0
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-10 14:31:20 1206 0
นวัตกรรมจาก PLC สู่การเรียนผ่าน Google classroom กับครูจ๊ะเอ๋
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-03-02 18:44:13 1201 0
วิเคราะห์การใช้ Present Perfect vs Present Perfect Continuous
เมื่อ : 2018-08-05 21:29:27 1205 0 ข่าวสาร
infinitive
เมื่อ : 2017-07-19 09:19:59 1206 0 ข่าวสาร
แนวข้อสอบเทอม2 ม.4
เมื่อ : 2017-12-18 09:47:24 1206 0 ข่าวสาร
หมาขี้เรื้อน
เมื่อ : 2015-03-18 13:03:38 1197 0 ข่าวสาร Register User Only
ทดสอบได้ ไร้กระดาษ
เมื่อ : 2019-06-13 14:56:05 1206 0 ข่าวสาร
How to Write a Friendly Letter in English!
เมื่อ : 2019-05-27 17:26:14 1214 0 ข่าวสาร
-ing form
เมื่อ : 2017-07-19 09:26:13 1201 0 ข่าวสาร
E 31101 Unit 2: Grammar Reference
เมื่อ : 2015-07-12 09:33:06 1206 0 ข่าวสาร
Course Evaluation: M.4
เมื่อ : 2019-02-27 16:22:19 1213 0 ข่าวสาร
Must or have to
เมื่อ : 2018-11-12 07:38:13 1208 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


เรื่องน่ารู้
ค้นหา 
English Reading Tip
บทความ
เมื่อ : 2015-03-19 11:01:27 1212 0
Verbs followed by a gerund or infinitive
บทความ
เมื่อ : 2019-07-07 12:34:26 1206 0
verbs that often follow by gerund

เมื่อ : 2019-06-26 10:11:07 1202 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
Applications for Education เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในสถานศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-10-09 14:41:17 708
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง KM
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-28 18:27:23 631
งานระบบดูแลฯ ม.4/6.1.62 รับรางวัล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-18 20:19:43 729
PLC: กลุ่ม Talented Enrichment ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-27 16:58:51 690
การแสดงโครงงานคุณภาพเพื่อชีวิตและสังคม ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-27 16:42:40 643
Best Practice 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-17 19:55:51 933
M5 students' work
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-05-26 15:01:15 1003
100% เยี่ยมบ้านชมหอ ปี2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-28 11:14:06 922

ทั้งหมด


RSS ข่าวการศึกษาจากเวบครูบ้านนอก

สถิติ
เยี่ยมชม
387819  ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
• คำอธิบายรายวิชา ม.4
• 1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
• ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ กลุ่มฯต่างประเทศ
• 1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
• โครงการสอน ม.6
• โครงการสอน ม.4

ผลงานครูจ๊ะเอ๋ กฤษณา บุญชื่น
• Paperless classroom

M.4 ปีการศึกษา 2563
• Present Progressive activities

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
• กิจกรรมครู นักเรียน 4/6 ปี2562

ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
• 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
• 3.1 การพัฒนาตนเอง

PLC: Online Resource from BBC
• Managing the Lesson
• สร้างห้องเรียนกลับด้านง่าย ๆ ด้วยตนเอง | ครูยุค 4.0 ต้องลอง (Flipped Classroom)
• ทดสอบศัพท์กัน
• ข้อสอบเสมือนจริงเพชรยอดมงกุฏ

เรื่องน่ารู็ของครูและนักเรียนภาษาอังกฤษ
• ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้
• โปรแกรมรวมคำศัพท์ในหนังสือเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 (ปรับปรุง)
• เวบฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
• Other Ways to Say “In Conclusion”!!!

M.6: Reading&Writing
• Vocabularies
• some useful transition
• Worksheet 1: Thesis statement


NSSC-KM © 2017

Generated 1.533446 sec.