krujaae หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Some of life’s best lessons are learned at the worst times.

SmileMiss Kritsana  BoonchuenKiss
 Foreign Language Department
       k_jaae@hotmail.com
 
qrcodefree.png

 


งานหน้าที่พิเศษ: งานพัฒนาบุคลากรและเลื่อนวิทยฐานะ
• ว20
• โปรแกรม Logbook
• คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher
• PowerPoint โปรแกรม LTeacher
• แบบ วฐ.1-3 (ปรับปรุงใหม่) สพฐ.
• หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
• คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
• วิดีโอการกรอก Logbook
• การใส่งานในแฟ้มเอกสารครูผู้ช่วยแบบใหม่

ศัพท์ข่าวจาก Bangkok Post
• Set 1: Voters

Learning Sourcesซแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
• Nakhonsawan school
• TED
• Youtube
• Nakhonsawan smart school
• Google Scholar

งานบุคลากร
• คู่มือการขอต่ออายุฯฉบับแก้ไข
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใบอนุญาตฯ
• ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
• ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• สำนักงาน ก.ค.ศ.
• สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ

์Newspaper
• Bangkok Post
• Matichon
• ์Nation

English Dictionary
• Oxford dictionaries
• Cambridge Dictionary Online
• Merriam-Webster
• Thesaurus

กิจกรรม

เรื่องน่ารู้ครูจ๊ะเอ๋
ข่าวสาร
ฝึกการฟังและการเขียนกับ Bangkok post
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-29 14:36:54 17 0
Teach English with song: Present perfect vs present perfect progressive
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-18 19:41:58 32 0
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-10 14:31:20 23 0
E 31101 Unit 2: Grammar Reference
เมื่อ : 2015-07-12 09:33:06 2403 0 ข่าวสาร
วิเคราะห์การใช้ Present Perfect vs Present Perfect Continuous
เมื่อ : 2018-08-05 21:29:27 557 0 ข่าวสาร
Course Evaluation: M.4
เมื่อ : 2019-02-27 16:22:19 148 0 ข่าวสาร
infinitive
เมื่อ : 2017-07-19 09:19:59 295 0 ข่าวสาร
แนวข้อสอบเทอม2 ม.4
เมื่อ : 2017-12-18 09:47:24 455 0 ข่าวสาร
หมาขี้เรื้อน
เมื่อ : 2015-03-18 13:03:38 478 0 ข่าวสาร Register User Only
How to Write a Friendly Letter in English!
เมื่อ : 2019-05-27 17:26:14 53 0 ข่าวสาร
Pitch, Court, Track, or Field?
เมื่อ : 2018-02-09 13:03:03 334 0 ข่าวสาร
-ing form
เมื่อ : 2017-07-19 09:26:13 392 0 ข่าวสาร
Must or have to
เมื่อ : 2018-11-12 07:38:13 1265 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


เรื่องน่ารู้
ค้นหา 
Verbs followed by a gerund or infinitive
บทความ
เมื่อ : 2019-07-07 12:34:26 38 0
English Reading Tip
บทความ
เมื่อ : 2015-03-19 11:01:27 1227 0
verbs that often follow by gerund

เมื่อ : 2019-06-26 10:11:07 47 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง KM
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-28 18:27:23 12
งานระบบดูแลฯ ม.4/6.1.62 รับรางวัล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-18 20:19:43 11
PLC: กลุ่ม Talented Enrichment ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-27 16:58:51 55
การแสดงโครงงานคุณภาพเพื่อชีวิตและสังคม ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-27 16:42:40 54
Best Practice 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-17 19:55:51 197
M5 students' work
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-05-26 15:01:15 221
100% เยี่ยมบ้านชมหอ ปี2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-28 11:14:06 260
การเรียนการสอน via iPad
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-12-10 12:09:46 317

ทั้งหมด


RSS ข่าวการศึกษาจากเวบครูบ้านนอก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2560
   


สพฐ.แจ้งทุกเขตพื้นที่เตรียมพร้อมบริหารอัตรากำลัง หลังครู-ผู้บริหารเกษียณพร้อมกันจำนวนมาก
   


สพฐ.แจ้งกำหนดกรอกข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   


สถิติ
เยี่ยมชม
63401  M.4: Vocabularies
• Unit 1
• ๊Unit 2:
• ๊Unit 3:
• Unit 4:
• Unit 5
• Unit 6
• Unit 7:
• Unit 8:

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
• คำอธิบายรายวิชา ม.4
• 1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
• ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ กลุ่มฯต่างประเทศ
• 1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
• 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

PLC: Online Resource from BBC
• Managing the Lesson
• สร้างห้องเรียนกลับด้านง่าย ๆ ด้วยตนเอง | ครูยุค 4.0 ต้องลอง (Flipped Classroom)
• ทดสอบศัพท์กัน
• ข้อสอบเสมือนจริงเพชรยอดมงกุฏ

M.6: Reading&Writing
• Vocabularies
• some useful transition
• Worksheet 1: Thesis statement

ใบงานรายวิชาภาษาอังกฤษ 1
• Past Simple vs Past continuous

M.4: Structure
• Unit 1
• Unit 3
• Unit 4
• Unit 5
• Unit 6
• Unit 7:Eating out
• Unit 8: Fit for Life

M.5: Vocabularies Bank
• Unit 5
• UNit 6
• Unit 7
• Unit 8

เรื่องน่ารู็ของครูและนักเรียนภาษาอังกฤษ
• ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้
• โปรแกรมรวมคำศัพท์ในหนังสือเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 (ปรับปรุง)
• เวบฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
• Other Ways to Say “In Conclusion”!!!


NSSC-KM © 2017

Generated 1.391687 sec.