krujaae หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Some of life’s best lessons are learned at the worst times.

SmileMiss Kritsana  BoonchuenKiss
 Foreign Language Department
       k_jaae@hotmail.com
 
qrcodefree.png

 


งานหน้าที่พิเศษ: งานพัฒนาบุคลากรและเลื่อนวิทยฐานะ
• ว20
• โปรแกรม Logbook
• คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher
• PowerPoint โปรแกรม LTeacher
• แบบ วฐ.1-3 (ปรับปรุงใหม่) สพฐ.
• หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
• คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
• วิดีโอการกรอก Logbook
• การใส่งานในแฟ้มเอกสารครูผู้ช่วยแบบใหม่

ศัพท์ข่าวจาก Bangkok Post
• Set 1: Voters

Learning Sourcesซแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
• Nakhonsawan school
• TED
• Youtube
• Nakhonsawan smart school
• Google Scholar

งานบุคลากร
• คู่มือการขอต่ออายุฯฉบับแก้ไข
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใบอนุญาตฯ
• ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
• ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• สำนักงาน ก.ค.ศ.
• สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ

์Newspaper
• Bangkok Post
• Matichon
• ์Nation

English Dictionary
• Oxford dictionaries
• Cambridge Dictionary Online
• Merriam-Webster
• Thesaurus

กิจกรรม

เรื่องน่ารู้ครูจ๊ะเอ๋
ข่าวสาร
Weather symbol
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-04-20 15:58:26 2 0
ผลงานนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-03-26 10:54:58 15 0
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ว20/2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-03-12 11:07:00 26 0
นวัตกรรมจาก PLC สู่การเรียนผ่าน Google classroom กับครูจ๊ะเอ๋
เมื่อ : 2019-03-02 18:44:13 14 0 ข่าวสาร
Course Evaluation: M.5/15
เมื่อ : 2019-02-27 16:31:41 29 0 ข่าวสาร
Course Evaluation: M.4
เมื่อ : 2019-02-27 16:22:19 35 0 ข่าวสาร
English Reading Tip
เมื่อ : 2015-03-19 11:01:27 1132 0 ข่าวสาร
E 31101 Unit 2: Grammar Reference
เมื่อ : 2015-07-12 09:33:06 2141 0 ข่าวสาร
วิเคราะห์การใช้ Present Perfect vs Present Perfect Continuous
เมื่อ : 2018-08-05 21:29:27 423 0 ข่าวสาร
infinitive
เมื่อ : 2017-07-19 09:19:59 197 0 ข่าวสาร
แนวข้อสอบเทอม2 ม.4
เมื่อ : 2017-12-18 09:47:24 390 0 ข่าวสาร
หมาขี้เรื้อน
เมื่อ : 2015-03-18 13:03:38 424 0 ข่าวสาร Register User Only
Pitch, Court, Track, or Field?
เมื่อ : 2018-02-09 13:03:03 241 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
PLC: กลุ่ม Talented Enrichment ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-27 16:58:51 14
การแสดงโครงงานคุณภาพเพื่อชีวิตและสังคม ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-27 16:42:40 13
Best Practice 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-17 19:55:51 145
M5 students' work
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-05-26 15:01:15 170
100% เยี่ยมบ้านชมหอ ปี2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-28 11:14:06 194
การเรียนการสอน via iPad
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-12-10 12:09:46 271
One day tour
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-11-07 09:08:57 214
NJ Spelling Bee Competition
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-18 13:50:14 353

ทั้งหมด


RSS ข่าวการศึกษาจากเวบครูบ้านนอก

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน
   


เวิลด์แบงก์ชี้คุณภาพการศึกษาไทยถดถอย บอร์ด กพฐ.หนุนเดินตามแผนควบรวมโรงเรียน
   


คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 3 แห่ง 3 หลักสูตร
   


สถิติ
เยี่ยมชม
57983  M.4: Vocabularies
• Unit 1
• ๊Unit 2:
• ๊Unit 3:
• Unit 4:
• Unit 5
• Unit 6
• Unit 7:
• Unit 8:

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
• คำอธิบายรายวิชา ม.4
• 1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
• ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ กลุ่มฯต่างประเทศ
• 1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
• 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

PLC: Online Resource from BBC
• Managing the Lesson

M.6: Reading&Writing
• Vocabularies
• some useful transition
• Worksheet 1: Thesis statement

M.4: Structure
• Unit 1
• Unit 3
• Unit 4
• Unit 5
• Unit 6
• Unit 7:Eating out
• Unit 8: Fit for Life

M.5: Vocabularies Bank
• Unit 5
• UNit 6
• Unit 7
• Unit 8

เรื่องน่ารู็ของครูและนักเรียนภาษาอังกฤษ
• ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้
• โปรแกรมรวมคำศัพท์ในหนังสือเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 (ปรับปรุง)


NSSC-KM © 2017

Generated 1.197084 sec.