krunattakan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่ครูณัฐกานต์โฮมเพจ 'เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับภาษาไทย'

Cool ครูณัฐกานต์  ติยะสัญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

E-Mail : Nattakan53@yahoo.com 
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทย ท23101
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน

ภาษาไทย ท32101
• คำอธิบายรายวิชา
• แบบฝึกหัดมัทนะพาธา

สมบัติวรรณคดีไทย
• ศูนย์การเรียนที่ ๑ มนุษย์กับศิลปะ
• ศูนย์การเรียนที่ ๒ วรรณกรรมกับวรรณคดีต่างกันอย่างไร
• ศูนย์การเรียนที่ ๓ คุณค่าวรรณคดี
• ศูนย์การเรียนที่ ๔ ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
• ศูนย์การเรียนที่ ๕ เนื้อหาของวรรณคดีไทย
• แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติวรรณคดีไทย

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Kiss 7 พ.ค. 2562               ข้าราชการครูและบุคลากรลงชื่อปฏิบัติงาน
                                     กลุ่มสาระฯประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

Kiss 8 พ.ค. 2562               ม.1 สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว รับหนังสือเรียน

Kiss 9 พ.ค. 2562               ม.4 สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว รับหนังสือเรียน

Kiss 10 พ.ค.2562              ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 รับหนังสือเรียน
                                    ประชุมสหกรณ์สามัญ

Kiss 13 พ.ค. 2562             ประชุมครูและบุคลากรเรื่องงานประกันคุณภาพฯ อาคาร 100 ปี

Kiss 14 พ.ค. 2562             เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Kiss 20 พ.ค. 2562             หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

Kiss 21-22 พ.ค. 2562        ลงทะเบียนสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2562
     23-29 พ.ค. 2562        สอบแก้ตัว นักเรียนม.1-5

Kiss 23 พ.ค. 2562             ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน(Course Syllabus)  

Kiss 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 2562   กำหนดชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1

Kiss 28 พ.ค. 2562             สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

Kiss 30 พ.ค. 2562             ส่งผลสอบแก้ตัว ม.1-5

Kiss 31 พ.ค. 2562             ประกาศผลการสอบแก้ตัว ม.1-5
                                    วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

Kiss 13 มิ.ย. 2562             พิธีไหว้ครู/แข่งขันวิ่งขึ้นเขากบ/ประเพณีเดินขึ้นเขากบ/
                                    งานเลี้ยงสังสรรค์ฉันท์น้องพี่ (ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่)

Kiss 24 มิ.ย. 2562             กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน

Kiss 25 มิ.ย. 2562             สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

Kiss 26 มิ.ย. 2562             วันสุนทรภู่ครูกวีและกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
                                    วันต่อต้านยาเสพติด

Kiss 1 ก.ค. 2562               วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Kiss 3-5 ก.ค. 2562            กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
Kiss 22-26 ก.ค. 2562         สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Kiss 25-26 ก.ค. 2562         ม.6 ทัศนศึกษา

Kiss 29 ก.ค. 2562              หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

Kiss 30 ก.ค. 2562              กลุ่มสาระฯส่งบันทึกการจัดสอนแทน
                                     สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
                                     เปิดระบบการบันทึกคะแนน (ระบบ SGS)

Kiss 30-31 ก.ค. 2562         ม.4 ทัศนศึกษา

Kiss 5-6 ส.ค. 2562             กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยละคร 

Kiss 8 ส.ค. 2562                บันทึกคะแนนก่อนกลางภาค/คะแนนกลางภาค(ระบบ SGS)

Kiss 12 ส.ค. 2562              ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
                                     ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ

Kiss 17-18 ส.ค. 2562          ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

Kiss 24 ส.ค. 2562               ม.3 ม.6 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
Kiss 26 ส.ค. 2562               กลุ่มสาระฯส่งบันทึกการจัดสอนแทน
                                      สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
Kiss 9 ก.ย. 2562                 สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค/จัดตารางสอบ/
                                      สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
Kiss 10 ก.ย. 2562               ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
                                      กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน
                                      สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
Kiss 21 ก.ย. 2562               วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์
Kiss 23-30 ก.ย. 2562           สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Kiss 26-27 ก.ย. 2562           ม.5 ทัศนศึกษา
Kiss 1 ต.ค. 2562                 เปิดระบบการบันทึกคะแนน (ระบบ SGS)
Kiss 1-2 ต.ค. 2562              ม.1 ทัศนศึกษา
Kiss 8 ต.ค. 2562                 บันทึกคะแนนหลังกลางภาค
/คะแนนปลายภาค(ระบบ SGS)
                                      /ระบบ BOOKMARK
 เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น.
Kiss 9 ต.ค. 2562                 ส่งบันทึกหลังสอน
Kiss 10 ต.ค. 2562               ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Kiss 11-22 ต.ค. 2562          ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Kiss 22 ต.ค. 2562               ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                                      ***ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บทความ
ด่ามา ด่ากลับ ไม่โกง รวมฝีปากนางในวรรณคดี ด่าเจ็บจนต้องก้มกราบ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-31 02:30:39 1229 0
รู้จักวรรณคดีจาก ๑๐ วรรคทองที่คุ้นตา!
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-31 02:22:42 1178 0
สุนทรภู่ แต่งพระอภัยมณี ต่อต้านสงครามล่าเมืองขึ้น
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-31 02:18:11 1165 0
'มัทนะพาธา' ตำนานรักแห่งดอกกุหลาบในวรรณคดีไทย
เมื่อ : 2019-08-31 02:01:09 1183 0 ข่าวสาร
มรดกอันล้ำค่า ที่ได้ขึ้นชื่อว่า “ภาษาไทย”
เมื่อ : 2019-08-30 17:10:06 1221 0 ข่าวสาร
คุณค่าภาษาไทย(๒)
เมื่อ : 2019-08-30 17:08:31 1168 0 ข่าวสาร
คุณค่าภาษาไทย
เมื่อ : 2019-08-30 17:07:40 1187 0 ข่าวสาร
คำภาษาจีนในภาษาไทย (๑)
เมื่อ : 2019-08-30 16:00:14 1228 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ทักษะการอ่าน

เมื่อ : 2019-08-31 02:14:49 1184 0
นางในวรรณคดี……สตรีในบทประพันธ์

เมื่อ : 2019-08-31 01:54:09 1175 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ppt. สมบัติวรรณคดีไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-11 14:13:36 727

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
381040  
NSSC-KM © 2017

Generated 1.083258 sec.