krunum หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

สวัสดี ผู้เรียนทุกคน

สุขภาพดีคือสิ่งที่ดีที่สุด
นายสุพจน์  อนุตรพงศ์
สุขศึกษาและพลศึกษา
supot_anutarapong@hotmail.com
qrcode.png


สืบค้นขัอมูล
• google
• yahoo
• bing

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9


17 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.1 
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.4 

18 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.2
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.5

24 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.3
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.6

10 ก.ย.2562       - ครูส่งผลการเรียนซ้ำของนักเรียน (ถ้ามี)
                           - ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค

16 ก.ย.2562       - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
16-20 ก.ย.2562  - เปิดระบบ SGS ให้ครูแก้ไข/กรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาค

20 ก.ย.2562       - เช้า  ตักบาตรอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนา ร.ร.น.ว.
                           - สาย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในหอประชุมฯ
                           - ค่ำ   งานเลี้ยงครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562

21 ก.ย.2562       - วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์(จัดงาน 20 ก.ย.62)
23-25 ก.ย.2562  - นร.ม.ปลาย  สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
26-27 ก.ย.2562  - นร.ม.ต้น     สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
                           - นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษา

30 ก.ย.2562        - นร.ม.ต้น    สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
1 ต.ค.2562          - เปิดระบบ SGS/BOOKMARK ให้ครูบันทึกคะแนนเก็บ
                              หลังกลางภาค/คะแนนปลายภาค ให้เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น.

9 ต.ค.2562          - ครูส่งบันทึกหลังสอน
10 ต.ค.2562        - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
11-22 ต.ค.2562  - ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร
ความชอบในเพศที่เลือก
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-04 17:10:22 1213 0 Approve
ออกกำลังกายอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-28 17:25:19 1204 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
เรียนรู้เรื่อง ลีลาศ

เมื่อ : 2019-08-28 17:52:36 1205 0
ลีลาศ นครสวรรค์ 2562

เมื่อ : 2019-08-28 17:47:13 1207 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เผาผลาญแคลอรี่จากการออกกำลังกาย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-28 17:39:14 703
การออกกำลังกายแบบ T25
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-28 17:37:43 680
ฟิตท่าผิดอันตราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-28 17:36:21 696

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
387174  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.624450 sec.