Kruwater หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจ Kruwaree:สร้างเสริมประสบการณ์IT

Miss Samachaya Panrod Wink
Science
Samachaya16@hotmail.com

คิวอาร์โค้ต.png


สืบค้นข้อมูล
• Google
• yahoo
• Bing
• facebook

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• ช่อง 11

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 (ว 22101)
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• แผนการวัดและประเมินผล
• กำหนดการสอน
• แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้
• แผนการสอน
• ใบความรู้
• ใบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 มิ.ย. 2560         พิธีไหว้ครู/ประเพณีเดินขึ้นเขากบ

 5-7 ก.ค. 2560       แข่งกีฬาคณะสี รอบสุดท้าย (เต็มวัน)

 24-31 ก.ค. 2560   สอบกลางภาคเรียน 
                           นักเรียนม.6 ไปทัศนศึกษา

 10 ส.ค. 2560        กิจกรรม ASEAN DAY

 15-17 ก.ย. 2560   ครูและบุคลากรไปทัศนศึกษา

 21 ก.ย. 2560        งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
                           กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

 25-29 ก.ย.           สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
    และ 2 ต.ค. 60     นักเรียน ม.4-5 ทัศนศึกษา

 30 ต.ค. 2560       เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (ประชุมครู)

 4 พ.ย. 2560         ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.4 บ่าย ม.1)

 5 พ.ย. 2560         ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.5 บ่าย ม.2)

 6 พ.ย. 2560         เริ่มสอนเสริมนักเรียน ม.6

 11 พ.ย. 2560       ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.6 บ่าย ม.3)

 25-29 ธ.ค.2560    สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

 16 ม.ค. 2561        วันครู

 8-31 ม.ค. 2561    เริ่มสอนเสริมเตรียมสอบ ONET ม.3

  24-26 ม.ค. 2561  ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

 1-2 ก.พ. 2561      ค่ายพักแรม ม.1 โรงเรียนนครสวรรค์

 3-4 ก.พ. 2561      ม.3 สอบ ONET ปีการศึกษา 2560

 14-16 ก.พ. 2561  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
                          ค่ายพักแรม ม.3 ค่ายลูกเสือนวภพ

 23 ก.พ. 2561       แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและ IS

 1 มี.ค. 2561         ม.1-2 สอบข้อสอบมาตรฐาน

 3-4 มี.ค. 2561      ม.6 สอบ ONET

 2-9 มี.ค.2561       ม.1-5 สอบปลายภาคเรียน

 10 มี.ค. 2561       ม.6 สอบ กสพท. 

 12-14 มี.ค. 2561  ค่ายโอลิมปิก จังหวัดระยอง

 15-16 มี.ค. 2561  ครูแสดงผลงาน Best Practice

 12-16 มี.ค. 2561  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดูงานประเทศเกาหลี

 31 มี.ค. 2561       มอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6

 1  เมษายน 2561    ปิดภาคเรียนที่ 2/2560


ข่าวสาร
ธาตุ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-14 15:58:39 146 0
แบบจำลองอะตอม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-14 15:50:27 227 0
อบรม Km กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-14 15:31:06 203 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เยี่ยมบัานชมหอ 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-06-13 16:51:51 10
เยี่ยมหอและเยี่ยมบ้านนักเรียน 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-28 14:28:18 142
เยี่ยมบ้านนักเรียน 2557
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-19 14:16:32 256

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
5520  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.537078 sec.