krutanaporn Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูธนพร:สร้างเสริมวิชาภูมิศาสตร์

Smileนางธนพร  ยมรัตน์  Smile
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

tana-09@hotmail.co.th
qrcode.png


สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 ส 21107
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• ใบงาน
• Power Point

รายวิชาภูมิศาสตร์ 1 ส 21104
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• ใบงานเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• ใบงานภัยธรรมชาติ
• ใบงานความร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
• ใบงานทวีปเอเชีย
• ใบงานทวีปออสเตรเลีย
• Power Point เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• Power Point ภัยธรรมชาติ
• Power Point ทวีปเอเชีย
• Power Point ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
16  พ.ค. 2560       เปิดภาคเรียน 1/2560

  27 พ.ค. 2560        ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.2 บ่าย ม.5)
  28 พ.ค. 2560        ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.3 บ่าย ม.6)

 1-30 มิ.ย. 2560     แข่งขันกีฬาสีหลังเลิกเรียน

 8 มิ.ย. 2560          พิธีไหว้ครู/ประเพณีเดินขึ้นเขากบ
 5-7 ก.ค. 2560       แข่งกีฬาคณะสี รอบสุดท้าย (เต็มวัน)
 24-31 ก.ค. 2560   สอบกลางภาคเรียน 
                               นักเรียนม.6 ไปทัศนศึกษา

 10 ส.ค. 2560        กิจกรรม ASEAN DAY
 15-17 ก.ย. 2560   ครูและบุคลากรไปทัศนศึกษา
 21 ก.ย. 2560        งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
                              กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

 25-29 ก.ย.           สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
    และ 2 ต.ค. 60       นักเรียน ม.4-5 ทัศนศึกษา

 30 ต.ค. 2560       เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (ประชุมครู)
 4 พ.ย. 2560         ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.4 บ่าย ม.1)
 5 พ.ย. 2560         ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.5 บ่าย ม.2)
 6 พ.ย. 2560         เริ่มสอนเสริมนักเรียน ม.6
 11 พ.ย. 2560       ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.6 บ่าย ม.3)

 25-29 ธ.ค.2560    สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
 16 ม.ค. 2561        วันครู

 8-31 ม.ค. 2561    เริ่มสอนเสริมเตรียมสอบ ONET ม.3

  24-26 ม.ค. 2561  ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

 1-2 ก.พ. 2561      ค่ายพักแรม ม.1 โรงเรียนนครสวรรค์

 3-4 ก.พ. 2561      ม.3 สอบ ONET ปีการศึกษา 2560

 14-16 ก.พ. 2561  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
                              ค่ายพักแรม ม.3 ค่ายลูกเสือนวภพ

 23 ก.พ. 2561       แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและ IS

 1 มี.ค. 2561         ม.1-2 สอบข้อสอบมาตรฐาน
 3-4 มี.ค. 2561      ม.6 สอบ ONET

 2-9 มี.ค.2561       ม.1-5 สอบปลายภาคเรียน

 10 มี.ค. 2561       ม.6 สอบ กสพท. 
 12-14 มี.ค. 2561  ค่ายโอลิมปิก จังหวัดระยอง
 15-16 มี.ค. 2561  ครูแสดงผลงาน Best Practice
 12-16 มี.ค. 2561  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดูงานประเทศเกาหลี
 31 มี.ค. 2561       มอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6
 1  เมษายน 2561   ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
News
10 อันดับภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงที่สุด
ข่าวสาร
Create : 2017-06-16 10:12:49 239 0
ไทยแลนด์4.0
ข่าวสาร
Create : 2017-06-16 09:50:50 583 0
ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
ข่าวสาร
Create : 2017-06-12 16:05:00 216 0
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
Create : 2017-06-12 15:49:59 384 0 ข่าวสาร
ภัยธรรมชาติในประเทศไทย
Create : 2017-06-12 15:32:19 298 0 ข่าวสาร

more


PhotoAlbums
Search
กราบพระบรมศพ 23 มิ.ย.60
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-14 15:48:02 160
ศึกษาดูงานฝ่ายงบประมาณ ปี 2560
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-14 15:39:02 180
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาค 1 ปี60
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-14 15:35:27 113
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-14 15:30:46 148
เยี่ยมบ้าน-ชมหอ ปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-14 15:25:50 123

more


Statistic
Counter
12299  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.425803 sec.