NSSC_KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
RSS วิทยาศาสตร์


   


มจธ. พัฒนา ไส้กรองน้ำเซรามิก ดักจับสารหนูและฆ่าเชื้อโรค
   มจธ. พัฒนา ไส้กรองน้ำเซรามิก ตอบโจทย์คนรักกิจกรรมผจญภัยอย่างการเดินป่า ปีนเขา หรือตั้งแคมป์ ซึ่งหาน้ำดื่มได้ยาก และเป็นภาระในการพกพา


พบครั้งแรก
   หอดูดาวยุโรปเผยภาพระบบดาวสามดวงที่เพิ่งค้นพบใหม่มีมวลมหาศาล และเป็นแหล่งกำเนิดรังสีแกมมาแหล่งแรกที่พบในกาแล็กซีทางช้างเผือก โดย


หน่วยงานภายใน
• NSSC Mail
• กลุ่มงบประมาณ
• แจ้งซ่อมอุปกรณ์เสีย

เว็บไซต์น่าสนใจ
• โรงเรียนนครสวรรค์
• TCAS

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561


Tongue Out 8 พ.ค.2561          ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อทำงาน

Tongue Out  9 พ.ค.2561         สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว ม.1
Tongue Out  10 พ.ค.2561        สื่อสัมพันธ์ฉันม่วง-ขาว ม.4

Tongue Out 11 พ.ค.256          ม.2 ม.5 รับตารางเรียน+หนังสือ
Tongue Out 15 พ.ค.2561        ม.3 ม.6 รับตารางเรียน+หนังสือ

Tongue Out 15 พ.ค.2561        ประชุมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี

Tongue Out 16 พ.ค.2561        เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

Tongue Out 29 พ.ค.2561         หยุดราชการวันวิสาขบูชา

Tongue Out 30 พ.ค.- 5 มิ.ย.2561  ชำระเงินระดมทรัพยากร       

Tongue Out 31 พ.ค. 2561         รณรงค์วันดสูบบุหรี่โลก

Cry 31 พ.ค. 2561         สรุปรายงาน PLC

Tongue Out 1-29 มิ.ย.2561     แข่งขันกีฬาคณะสี (นอกเวลาเรียน)

Tongue Out 7 มิ.ย.2561          พิธีไหว้ครู

Tongue Out 9-10 มิ.ย.2561     เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 16-17 มิ.ย.2561   เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 4-6 ก.ค.2561       แข่งขันกีฬาคณะสี (เต็มวัน)
Cry 16-20 ก.ค. 2561   สอบกลางภาคเรียน  1/2561
                               ม.6 ไปทัศนศึกษา

Tongue Out 2-3 ส.ค.2561       ชมละคร (ภาษาไทย)
Cry 4 ส.ค. 2561         เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.1
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.4

Tongue Out 5 ส.ค. 2561         เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.2
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.5

Tongue Out 8-10 ส.ค.2561     กิจกรรม ASEAN DAY

Tongue Out 11ส.ค.2561          เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.3
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.6

Cry 15 ส.ค. 2561       ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
Cry 3-7 ก.ย. 2561      สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค

Tongue Out 2-30 ก.ย.2561      ม.6 สมัคร กสพท. ทาง Internet

Tongue Out 19 ก.ย.2561         ประชุมกรรมการสถานศึกษา 3/61

Tongue Out 21 ก.ย.2561         งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

Cry 24-28 ก.ย.2561    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

Tongue Out 1 ต.ค.-30 พ.ย.61  ม.6 สมัครคัดเลือกด้วย Port Folio

Tongue Out 11-21 ต.ค.2561   ปิดภาคเรียน 1/2561
Cry 22 ต.ค.2561        เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 29 ต.ค.-25 ม.ค.    สอนติว ม.6

Tongue Out 30 ต.ค.2561        ม.1 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 31 ต.ค.2561        ม.1 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา
Cry 1 พ.ย.2561          ม.4 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 2 พ.ย.2561          ม.4 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 3-4 พ.ย.2561      เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 5-13 พ.ย.2561     ระดมทรัพยากร ผ่าน Bank
Cry 9-11 พ.ย.2561    แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับเขต)

Tongue Out 10-11 พ.ย.2561  เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง
Cry 17 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.4
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.1

Cry 18 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.5
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.2


Tongue Out 24 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.6
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.3

Tongue Out 25 พ.ย.2561       สอบ นศท. ชั้นปีที่ 3-5

Tongue Out 28-30 พ.ย.2561  งานคาราวานวิทยาศาสตร์ (อวพช)
Cry 13-15 ธ.ค.2561  แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับภาค)

Tongue Out 17-21 ธ.ค.2561  ครูนักเรียน Indonesia มานครสวรรค์

Tongue Out 22 ธ.ค.-28 ก.พ.  ม.6 สมัครคัดเลือกด้วย Port Folio รอบ 2

Tongue Out 22 ธ.ค.2561      กีฬาครู 2561 (ทุ่งหินเทิเป็นเจ้าภาพ)
Cry 22 ธ.ค.2561      งานคืนสู่เหย้าม่วง-ขาว 2561

Tongue Out 24-26 ธ.ค.2561 ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 26-28 ธ.ค.2561 ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 12 ม.ค.2562      วันเด็กแห่งชาติ

Tongue Out 16 ม.ค.2562      วันครู 2562

Tongue Out 17-18 ม.ค.2562  ครูนักเรียนเกาหลีมานครสวรรค์

Cry 28-31 ม.ค.2562  ติวสอบ ONET ม.3
Cry 1-2 ก.พ.2562     ค่ายพักแรม ม.1 

Tongue Out 2-3 ก.พ.2562     ม.3สอบ ONET

Cry 7-9 ก.พ.2562     ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

Cry 13-15 ก.พ.62     แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับประเทศ)

Tongue Out 13-15 ก.พ.62     ม.6 สอบปลายภาค 2/2561

Tongue Out 13-15 ก.พ.62     ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือนวภพ

Tongue Out 19 ก.พ.2562      แสดงผลงานโครงงาน IS

Cry 1-8 มี.ค.2562     ม.1-5 สอบปลายภาค 2/2561

Cry 2-3 มี.ค.2562      ม.6 สอบ ONET

Cry 11-13 มี.ค.2562  ม.2 ม.3 เข้าค่ายโอลิมปิก จ.ระยอง

Cry 11-15 มี.ค.2562  ครูนักเรียนนครสวรรค์ ไป Indonesia
Cry 13-15 มี.ค.2565  ครูนักเรียนนครสวรรค์ ไปเกาหลี

Tongue Out 16-17 มี.ค.2562  ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
Cry 22 มี.ค.2561       ครูแสดงผลงาน Best Practiceปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561


Tongue Out 8 พ.ค.2561          ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อทำงาน

Tongue Out  9 พ.ค.2561         สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว ม.1
Tongue Out  10 พ.ค.2561        สื่อสัมพันธ์ฉันม่วง-ขาว ม.4

Tongue Out 11 พ.ค.256          ม.2 ม.5 รับตารางเรียน+หนังสือ
Tongue Out 15 พ.ค.2561        ม.3 ม.6 รับตารางเรียน+หนังสือ

Tongue Out 15 พ.ค.2561        ประชุมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี

Tongue Out 16 พ.ค.2561        เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

Tongue Out 29 พ.ค.2561         หยุดราชการวันวิสาขบูชา

Tongue Out 30 พ.ค.- 5 มิ.ย.2561  ชำระเงินระดมทรัพยากร       

Tongue Out 31 พ.ค. 2561         รณรงค์วันดสูบบุหรี่โลก

Cry 31 พ.ค. 2561         สรุปรายงาน PLC

Tongue Out 1-29 มิ.ย.2561     แข่งขันกีฬาคณะสี (นอกเวลาเรียน)

Tongue Out 7 มิ.ย.2561          พิธีไหว้ครู

Tongue Out 9-10 มิ.ย.2561     เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 16-17 มิ.ย.2561   เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 4-6 ก.ค.2561       แข่งขันกีฬาคณะสี (เต็มวัน)
Cry 16-20 ก.ค. 2561   สอบกลางภาคเรียน  1/2561
                               ม.6 ไปทัศนศึกษา

Tongue Out 2-3 ส.ค.2561       ชมละคร (ภาษาไทย)
Cry 4 ส.ค. 2561         เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.1
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.4

Tongue Out 5 ส.ค. 2561         เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.2
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.5

Tongue Out 8-10 ส.ค.2561     กิจกรรม ASEAN DAY

Tongue Out 11ส.ค.2561          เช้า ประชุมผู้ปกครอง ม.3
                              บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.6

Cry 15 ส.ค. 2561       ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
Cry 3-7 ก.ย. 2561      สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค

Tongue Out 2-30 ก.ย.2561      ม.6 สมัคร กสพท. ทาง Internet

Tongue Out 19 ก.ย.2561         ประชุมกรรมการสถานศึกษา 3/61

Tongue Out 21 ก.ย.2561         งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

Cry 24-28 ก.ย.2561    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

Tongue Out 1 ต.ค.-30 พ.ย.61  ม.6 สมัครคัดเลือกด้วย Port Folio

Tongue Out 11-21 ต.ค.2561   ปิดภาคเรียน 1/2561
Cry 22 ต.ค.2561        เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 29 ต.ค.-25 ม.ค.    สอนติว ม.6

Tongue Out 30 ต.ค.2561        ม.1 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 31 ต.ค.2561        ม.1 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา
Cry 1 พ.ย.2561          ม.4 (ห้องคี่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 2 พ.ย.2561          ม.4 (ห้องคู่) ทัศนศึกษา

Tongue Out 3-4 พ.ย.2561      เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง

Tongue Out 5-13 พ.ย.2561     ระดมทรัพยากร ผ่าน Bank
Cry 9-11 พ.ย.2561    แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับเขต)

Tongue Out 10-11 พ.ย.2561  เป็นสนามสอบ ม.รามคำแหง
Cry 17 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.4
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.1

Cry 18 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.5
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.2


Tongue Out 24 พ.ย.2561       เช้า  ประชุมผู้ปกครอง ม.6
                             บ่าย ประชุมผู้ปกครอง ม.3

Tongue Out 25 พ.ย.2561       สอบ นศท. ชั้นปีที่ 3-5

Tongue Out 28-30 พ.ย.2561  งานคาราวานวิทยาศาสตร์ (อวพช)
Cry 13-15 ธ.ค.2561  แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับภาค)

Tongue Out 17-21 ธ.ค.2561  ครูนักเรียน Indonesia มานครสวรรค์

Tongue Out 22 ธ.ค.-28 ก.พ.  ม.6 สมัครคัดเลือกด้วย Port Folio รอบ 2

Tongue Out 22 ธ.ค.2561      กีฬาครู 2561 (ทุ่งหินเทิเป็นเจ้าภาพ)
Cry 22 ธ.ค.2561      งานคืนสู่เหย้าม่วง-ขาว 2561

Tongue Out 24-26 ธ.ค.2561 ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 26-28 ธ.ค.2561 ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Tongue Out 12 ม.ค.2562      วันเด็กแห่งชาติ

Tongue Out 16 ม.ค.2562      วันครู 2562

Tongue Out 17-18 ม.ค.2562  ครูนักเรียนเกาหลีมานครสวรรค์

Cry 28-31 ม.ค.2562  ติวสอบ ONET ม.3
Cry 1-2 ก.พ.2562     ค่ายพักแรม ม.1 

Tongue Out 2-3 ก.พ.2562     ม.3สอบ ONET

Cry 7-9 ก.พ.2562     ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

Cry 13-15 ก.พ.62     แข่งขันศิลปหัตถกรรม (ระดับประเทศ)

Tongue Out 13-15 ก.พ.62     ม.6 สอบปลายภาค 2/2561

Tongue Out 13-15 ก.พ.62     ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือนวภพ

Tongue Out 19 ก.พ.2562      แสดงผลงานโครงงาน IS

Cry 1-8 มี.ค.2562     ม.1-5 สอบปลายภาค 2/2561

Cry 2-3 มี.ค.2562      ม.6 สอบ ONET

Cry 11-13 มี.ค.2562  ม.2 ม.3 เข้าค่ายโอลิมปิก จ.ระยอง

Cry 11-15 มี.ค.2562  ครูนักเรียนนครสวรรค์ ไป Indonesia
Cry 13-15 มี.ค.2565  ครูนักเรียนนครสวรรค์ ไปเกาหลี

Tongue Out 16-17 มี.ค.2562  ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
Cry 22 มี.ค.2561       ครูแสดงผลงาน Best Practice
ข่าวสาร
ดาราศาสตร์
ข่าวสาร
สร้างโดย : Krukadsirin
เมื่อ : 2017-06-15 15:39:58 316 0
ไทยแลนด์4.0
ข่าวสาร
สร้างโดย : krutanaporn
เมื่อ : 2017-06-16 09:50:50 335 0
การปลูกผักบุ้งในตะกร้า
ข่าวสาร
สร้างโดย : thongthong
เมื่อ : 2017-06-16 15:45:39 288 0
ประวัติของสุทรภู่
สร้างโดย : nattharika
เมื่อ : 2017-06-20 15:13:18 419 0 ข่าวสาร
การสวดโอ้เอ้วิหารราย
สร้างโดย : nattharika
เมื่อ : 2017-06-20 15:35:23 286 0 ข่าวสาร
อบรม km รุ่นเก็บตก
เมื่อ : 2017-06-20 15:24:25 340 0 ข่าวสาร Approve
อบรม km กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เมื่อ : 2017-06-16 15:16:53 254 0 ข่าวสาร Approve
วิทยาศาสตร์ จาก youtube
เมื่อ : 2017-06-15 15:30:15 373 0 ข่าวสาร Approve
อบรม km กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2
เมื่อ : 2017-06-15 15:20:26 381 0 ข่าวสาร Approve
อบรม km กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เมื่อ : 2017-06-13 15:35:45 319 0 ข่าวสาร Approve
Thailand 4.0
เมื่อ : 2017-06-12 15:32:16 295 0 ข่าวสาร Approve
วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี
เมื่อ : 2017-06-09 15:57:15 744 0 ข่าวสาร Approve
อบรม km 7 มิ.ย. 2560
เมื่อ : 2017-06-07 15:27:36 324 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
อบรม km กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
บทความ
เมื่อ : 2017-06-14 15:30:23 383 0
การพินิจวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี(ตอนหนีนางผีเสื้อ)
บทความ
สร้างโดย : KruBenDit
เมื่อ : 2015-07-13 12:54:50 8194 1
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading Comprehension
บทความ
สร้างโดย : Krutiew
เมื่อ : 2015-06-02 21:42:24 12017 0
เทคนิคการจดโน้ตขั้นเทพ
สร้างโดย : KruBenDit
เมื่อ : 2015-06-03 12:29:28 1309 1 บทความ
เอกสารการสอน+วีดีโอการสอนเรื่องอนุกรม
สร้างโดย : krusornlek
เมื่อ : 2015-06-10 14:26:18 1241 2 บทความ
ทำไมนอนอ้าปาก
สร้างโดย : KruJay
เมื่อ : 2015-03-19 10:07:04 7491 1 บทความ
6cis ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ
สร้างโดย : teerapong
เมื่อ : 2015-03-24 10:22:16 1017 5 บทความ
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หน้า 4
สร้างโดย : bundit
เมื่อ : 2015-03-19 10:14:17 1104 1 บทความ
หงส์หยก
สร้างโดย : krumarn
เมื่อ : 2015-03-19 10:58:54 823 0 บทความ
7 วิธีชะลอความแก่
สร้างโดย : Krupraew
เมื่อ : 2015-03-19 11:32:35 1003 0 บทความ
เคล็ดลับพิชิตข้อสอบการอ่าน TOEFL
สร้างโดย : TeacherOyi
เมื่อ : 2015-03-19 11:36:31 909 0 บทความ
การบริหารจัดการงบประมาณ ด้วยรูปแบบ D-Star
สร้างโดย : KruNarong
เมื่อ : 2015-03-24 10:08:37 1901 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
อบรม Google for Education
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-06-12 14:23:44 684
ทบทวน Km , ischool
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-06-02 22:36:46 798
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯและสังคมฯ รับIPAD III
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-05-21 15:25:43 698
Asean Curriculum Sourcebook
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-04-02 13:28:34 787
อบรม KM & iSchool
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-24 10:58:16 909

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
242826  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.884512 sec.