NSSC_KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   
RSS วิทยาศาสตร์

ลองคิดลองทำ
   


ระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห่างไกล เลือกใช้ได้ดีเซลหรือแสงอาทิตย์
   พื้นที่อุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ทั้งทางบก และทางทะเลกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หลายแห่งอยู่ในป่าลึก บนเขาสูง กลางทะเล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงทำได้ยากและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าจากแนวสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เข้าไม่ถึงเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์


ฟ้าหลังฝนกับคนถ่ายดาว EP2
   สำหรับคอลัมน์นี้ผมเปิดตัวด้วยภาพนักถ่ายดาวกับฉากหลังที่เป็นแนวใจกลางทางช้างเผือก เพราะอยากสื่อให้เห็นถึงความหลงใหล ความคลั่งไคล้ ในการออกไปถ่ายภาพดวงดาวของบรรดานักถ่ายภาพ ซึ่งบุคคลในภาพนั้นท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการถ่ายภาพดวงดาวและคอยออกเดินทางไปหาสถานที่ใหม่ๆ ในการถ่ายดาว รวมทั้งเหล่าบรรดานักถ่ายภาพดวงดาวอื่นๆ เช่นกัน


หน่วยงานภายใน
• NSSC Mail
• กลุ่มงบประมาณ
• แจ้งซ่อมอุปกรณ์เสีย

เว็บไซต์น่าสนใจ
• โรงเรียนนครสวรรค์
• TCAS


1-30 มิ.ย. 2560     แข่งขันกีฬาสีหลังเลิกเรียน

 8 มิ.ย. 2560          พิธีไหว้ครู/ประเพณีเดินขึ้นเขากบ
 5-7 ก.ค. 2560       แข่งกีฬาคณะสี รอบสุดท้าย (เต็มวัน)
 21-27 ก.ค. 2560   สอบกลางภาคเรียน 
                               นักเรียนม.6 ไปทัศนศึกษา
 - ส.ค. 2560        กิจกรรม ASEAN DAY
 15-17 ก.ย. 2560   ครูและบุคลากรไปทัศนศึกษา
 21 ก.ย. 2560        งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
                              กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

 25-29 ก.ย.           สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
    และ 2 ต.ค. 60       นักเรียน ม.4-5 ทัศนศึกษา
 30 ต.ค. 2560       เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (ประชุมครู)
18 พ.ย. 2560         ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.4 บ่าย ม.1)
19 พ.ย. 2560         ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.5 บ่าย ม.2)
25 พ.ย. 2560       ประชุมผู้ปกครอง (เช้า ม.6 บ่าย ม.3)

 25-29 ธ.ค.2560    สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
 16 ม.ค. 2561        วันครู

 8-31 ม.ค. 2561    เริ่มสอนเสริมเตรียมสอบ ONET ม.3

  24-26 ม.ค. 2561  ค่ายพักแรม ม.2 ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

 1-2 ก.พ. 2561      ค่ายพักแรม ม.1 โรงเรียนนครสวรรค์

 3-4 ก.พ. 2561      ม.3 สอบ ONET ปีการศึกษา 2560

 14-16 ก.พ. 2561  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
                              ค่ายพักแรม ม.3 ค่ายลูกเสือนวภพ

 23 ก.พ. 2561       แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและ IS

 1 มี.ค. 2561         ม.1-2 สอบข้อสอบมาตรฐาน
 3-4 มี.ค. 2561      ม.6 สอบ ONET

 2-9 มี.ค.2561       ม.1-5 สอบปลายภาคเรียน

 10 มี.ค. 2561       ม.6 สอบ กสพท. 
 12-14 มี.ค. 2561  ค่ายโอลิมปิก จังหวัดระยอง
 15-16 มี.ค. 2561  ครูแสดงผลงาน Best Practice
 12-16 มี.ค. 2561  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดูงานประเทศเกาหลี
 31 มี.ค. 2561       มอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6
 1  เมษายน 2561   ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
News
ดาราศาสตร์
ข่าวสาร
Create by : Krukadsirin
Create : 2017-06-15 15:39:58 175 0
ไทยแลนด์4.0
ข่าวสาร
Create by : krutanaporn
Create : 2017-06-16 09:50:50 208 0
การปลูกผักบุ้งในตะกร้า
ข่าวสาร
Create by : thongthong
Create : 2017-06-16 15:45:39 157 0
ประวัติของสุทรภู่
Create by : nattharika
Create : 2017-06-20 15:13:18 118 0 ข่าวสาร
การสวดโอ้เอ้วิหารราย
Create by : nattharika
Create : 2017-06-20 15:35:23 159 0 ข่าวสาร
อบรม km รุ่นเก็บตก
Create : 2017-06-20 15:24:25 202 0 ข่าวสาร Approve
อบรม km กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
Create : 2017-06-16 15:16:53 149 0 ข่าวสาร Approve
วิทยาศาสตร์ จาก youtube
Create : 2017-06-15 15:30:15 240 0 ข่าวสาร Approve
อบรม km กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2
Create : 2017-06-15 15:20:26 225 0 ข่าวสาร Approve
อบรม km กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Create : 2017-06-13 15:35:45 199 0 ข่าวสาร Approve
Thailand 4.0
Create : 2017-06-12 15:32:16 162 0 ข่าวสาร Approve
วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี
Create : 2017-06-09 15:57:15 362 0 ข่าวสาร Approve
อบรม km 7 มิ.ย. 2560
Create : 2017-06-07 15:27:36 195 0 ข่าวสาร Approve

more


Article
Search 
อบรม km กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
บทความ
Create : 2017-06-14 15:30:23 233 0
การพินิจวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี(ตอนหนีนางผีเสื้อ)
บทความ
Create by : KruBenDit
Create : 2015-07-13 12:54:50 6559 1
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading Comprehension
บทความ
Create by : Krutiew
Create : 2015-06-02 21:42:24 9860 0
เทคนิคการจดโน้ตขั้นเทพ
Create by : KruBenDit
Create : 2015-06-03 12:29:28 1157 1 บทความ
เอกสารการสอน+วีดีโอการสอนเรื่องอนุกรม
Create by : krusornlek
Create : 2015-06-10 14:26:18 1109 2 บทความ
ทำไมนอนอ้าปาก
Create by : KruJay
Create : 2015-03-19 10:07:04 7037 1 บทความ
6cis ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ
Create by : teerapong
Create : 2015-03-24 10:22:16 897 5 บทความ
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หน้า 4
Create by : bundit
Create : 2015-03-19 10:14:17 968 1 บทความ
หงส์หยก
Create by : krumarn
Create : 2015-03-19 10:58:54 660 0 บทความ
7 วิธีชะลอความแก่
Create by : Krupraew
Create : 2015-03-19 11:32:35 850 0 บทความ
เคล็ดลับพิชิตข้อสอบการอ่าน TOEFL
Create by : TeacherOyi
Create : 2015-03-19 11:36:31 779 0 บทความ
การบริหารจัดการงบประมาณ ด้วยรูปแบบ D-Star
Create by : KruNarong
Create : 2015-03-24 10:08:37 1674 0 บทความ

more


PhotoAlbums
Search
อบรม Google for Education
ไม่ระบุ

Create : 2015-06-12 14:23:44 583
ทบทวน Km , ischool
ไม่ระบุ

Create : 2015-06-02 22:36:46 685
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯและสังคมฯ รับIPAD III
ไม่ระบุ

Create : 2015-05-21 15:25:43 596
Asean Curriculum Sourcebook
ไม่ระบุ

Create : 2015-04-02 13:28:34 684
อบรม KM & iSchool
ไม่ระบุ

Create : 2015-03-24 10:58:16 797

more


Statistic
Counter
217173  
NSSC-KM © 2017

Generated 1.090073 sec.